Šviesos žemėlapis


Aukok CaritasGyvenimo prasmė – dalinti save kitiems

Kasmet, kovo 8-ąją, minint Marijos Pečkauskaitės gimtadienį, jos vardo piniginė premija skiriama žmonėms, savo darbais padedantiems įamžinti rašytojos atminimą, puoselėjantiems ir tęsiantiems jos švietėjišką bei altruistinę veiklą. Šiandien 136-ųjų Šatrijos Raganos gimimo metinių proga 3000 litų premija įteikiama Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos „Caritas“ reikalų tvarkytojai Bronislavai Viesulienei.

„Jos gerumas ir meilė – neišmatuojami. Tai visą save atiduodanti kitiems, nepriklausomai nuo jų statuso, užimamų pareigų, amžiaus, gyvenimo būdo…“ – tokiais žodžiais ją pažįstančiųjų apibūdinama premijos laureatė. 

Tapo medike 

B. Viesulienė gimė ir augo Priekulės rajone (darbartinis Klaipėdos rajonas), Gedvydų kaime. Baigusi Veiviržėnų vidurinę, įsidarbino kultūros srityje: „Tada reikėjo abiturientams dvejus metus atidirbti gamyboje, o tik po to buvo galima stoti mokytis, – prisiminimais su „Būdu žemaičių“ dalijosi moteris. – Mes su drauge nutarėme rinktis kultūrą, nes buvome saviveiklininkės, o tuo metu reikėjo kultūros namų direktorių ir meno vadovų, nes kaimuose atsidarinėjo nauji kultūros namai. Draugė įsidarbino direktore, o aš – meno vadove. Ten padirbėjus vienus metus, perkėlė į kitus kultūros namus. Aš nesiskundžiau, man patiko ir dainuoti, ir šokti.“

Visą laiką svajojusi būti farmacininke, mergina pasirinko mediko specialybę: įstojusi ir sėkmingai baigusi Kauno medicinos mokyklą, tapo felčere ir buvo paskirta dirbti į Mažeikių ligoninę. „Prisimenu, kai pirmą kartą jauna specialistė su medikės diplomu rankose atvykau į Mažeikius, išlipau stotyje iš autobuso ir ėjau į ligoninę, prie buvusio „Durbės“ kino teatro pamačiau tokią didžiulę balą, jog pamaniau, kad visi Mažeikiai nuskęs, – apie pirmą Mažeikių paliktą įspūdį kalbėjo B. Viesulienė, netrukus minėsianti gyvenimo šiame mieste 50-ties metų sukaktį. – O atvykau su nuostata, kad atidirbusi pagal paskyrimą kažkur išvyksiu...“ 

Įsijungė į „Caritas“ veiklą 

Dvejus metus jauna specialistė dirbo Užlieknės medicinos punkte felčerinio punkto vedėja. Vėliau, sukūrusi šeimą, gyveno Mažeikiuose ir daugelį metų dirbo ligoninės organizaciniame metodiniame kabinete. Dar dvejus metus – Savivaldybės sveikatos skyriuje. Jį uždarius, jau būdama pensijinio amžiaus, dirbo poliklinikoje statistike. Šalia tiesioginių pareigų nuo 1993 metų rudens aktyviai talkino ir „Caritas“ veikloje: „Pirmoji šios organizacijos vadovė buvo gyd. Stefanija Žilinkaitė. Pablogėjus jos sveikatai, jai padėjau, o vėliau perėmiau iš jos „Caritas“ vadovės pareigas. Šiemet jau dvidešimti metai, kai esu karitietė.“ 

Pasak B. Viesulienės, norint padaryti gerai, visur nelengva, o juolab artimo meilės darbai. „Reikia jausti žmogų, žinoti, ko jam reikia. Galbūt neužtenka vien tik materialinės paramos, o iš tavęs tikisi daugiau. Pradėjus dirbti, dirbome daugiau ir geriau nei dabar. Nebuvo nei Raudonojo Kryžiaus lankomosios priežiūros specialistų, nei Socialinių paslaugų tarnybos, o nė vienam negalėjome atsakyti. Lankydavome žmones, nešdavome maistą, plaudavome grindis, indus, tvarkydavome kambarius. Tarpininkaudavome ligoniams pakviečiant kunigą, o ypač prieš didžiąsias religines šventes. Dabar žmonės atiduoda dalį pensijos, ir juos prižiūri,  tačiau tai nereiškia, kad mes neturime, ką veikti, – apie „Caritas“ veiklą kalbėjo B. Viesulienė. – Įsteigus  naująją parapiją, Mažeikiuose esame dvi „Caritas“ organizacijos. Mums, Švč. Jėzaus Širdies parapijos „Caritas“, liko tik senamiestis. Kadangi naujoji bažnyčia maitina vargšus, mes orientuojamės į didesnę paramą, didesnius projektus. Bendraudami su Socialinių paslaugų tarnyba padedame įsikurti apleistuose socialiniuose būstuose vienišoms ar daugiavaikėms mamoms, tarpininkaujame pagelbint kitais svarbiais klausimais.“

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos „Caritas“ jau daugelį metų aktyviai dalyvauja kasmet prieš šv. Kalėdas rengiamoje akcijoje „Gerumas mus vienija“, kurios metu iš gyventojų renkami maisto produktai, įvairūs skanumynai ir dovanėlės. Visos žmonių paaukotos gėrybės atiduodamos Akmenės vaikų pensionato gyventojams. Šios organizacijos darbuotojai surenka ir dalija rūbus, bendradarbiauja ir lankosi Nakvynės bei Globos namuose, Ventos pensionate, kur yra Mažeikių vaikų. „Šie apsilankymai duoda daug ir pačioms, – įsitikinusi B. Viesulienė. – Kadangi Lietuvos „Caritas“ pasirašė labdaros maisto produktais jau šeši metai dalijimo sutartį, mūsų parapijos caritas iš ES lėšų gaunamus maisto produktus dalija nepasiturintiems rajono gyventojams. Gerai, kad žmonės gauna, tik ne visi ateina pasiimti. Reikia ir ieškoti.“ 

Patirtas gerumas 

Kai B. Viesulienės tėvus su broliu 1949 metais trėmė į Sibirą, kur gimė dar viena sesutė, jai su seserimi likimas lėmė likti Lietuvoje: „Trėmimo metu mūsų nebuvo namuose. Man tuomet buvo septyneri,  sesei – penkeri. Buvome laimingos likusios su moterimi, kuri ir anksčiau padėjo mus auginti mamai. Tai buvo mamos draugė. Likusios su ja, mes net nejautėme tėvų trūkumo. Tai labai kilnios ir geros širdies žmogus. Tą liudija ir toks pavyzdys: aš maža sirgau egzema, kad reikėjo bintuoti visą kūną. Ši moteris mane nusivežė į Žemaičių Kalvariją ir ant rankų su manimi išvaikčiojo per visus kalnus. Buvo nusivežusi ir į Šiluvą. Pasveikau. Neliko net jokio rando nuo buvusių žaizdų.“

Paklausta, ar nemananti, jog jos pačios kilnumui ir pasiaukojimui dėl kitų įtakos turėjo vaikystėje patirtas gerumas, moteris sakė, jog augusi tais laikais, kai apie artimo meilę ir gerumą kalbama nebuvo: „Kaimo žmonės savaip vertino geraširdystę, pasidalinimą su vargstančiais, bet ar man tai turėjo įtakos, nežinau, nes kaip vaikas dar gyvenau savo svajonių pasaulyje.“ 

Aktyvi visuomenininkė 

Pernai atšventusi 70 metų jubiliejų B. Viesulienė tebėra aktyvi visuomenininkė. Ji dalyvauja ne tik „Caritas“ veikloje, bet ir vadovauja Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus Vienkartinių pašalpų skirstymo komisijai, yra Stebėtojų tarybos prie Mažeikių ligoninės ir Pirminės sveikatos priežiūros centro narė. Netrukus bus dešimt metų, kaip dainuoja Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Mažeikių skyriaus chore „Atmintis“, yra šios bendrijos tarybos narė, gieda Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios chore: „Kol Dievulis duoda galimybę ir sveikatą, stengiuosi dalyvauti. Visą laiką buvau visuomeniškas žmogus.“ 

Dėkojo už įvertinimą 

B. Viesulienė su vyru, kuris mirė prieš 21 metus, užaugino dvi dukras: viena pedagogė, kita – odontologė.  Turi tris anūkus.

„Labai džiaugiuosi įvertinimu, bet tuo pačiu negaliu atsakyti sau į klausimą, ar buvau verta tos premijos. Yra žmonių, kurie galbūt daugiau gero padarė nei aš, – kuklinosi moteris. – Už karitietiškus darbus, kurie remiasi artimo meile, neturėtų būti materialinio atlyginimo.“

Premijos laureatė dėkojo jos kandidatūrą komisijai pasiūliusiam Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Mažeikių skyriui, Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus darbuotojams, Telšių vyskupijos „Caritas“, savo bendražygiams ir visiems linkėjo sveikatos, stiprybės bei ilgo gyvenimo. 

Išrinkta iš penkių kandidatų 

Šiemet Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premijai gauti buvo pateiktos penkios kandidatūros: Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Romualda Žilinskienė, buvęs ilgametis bibliotekininkas, kraštotyrininkas Bronislovas Kerys, pynimo amato Mažeikiuose pradininkas, daugelio pynimo kursų organizatorius, klubo „Mano namai“ vadovas Pranciškus Tolišius, Savivaldybės ryšių su visuomene skyriaus vedėja Virginija Steponavičienė ir B. Viesulienė. Komisijos, kuriai vadovauja mero pavaduotoja Sigita Bernotienė, nariai vienbalsiai pasisakė už B. Viesulienę.

B. Viesulienė – jau 16-oji kandidatė Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premijai gauti. Pirmoji rašytojos premija įteikta 1997 metais Filomenai Juodikienei, buvusiai lietuvių kalbos mokytojai, ilgus metus dirbusiai Židikų Šatrijos Raganos muziejuje ir pirmajai pradėjusiai rinkti medžiagą apie rašytoją. Pernai ši premija atiteko bendrovės „Verslo sala“ direktorei Onai Irenai Marcinkevičienei.

 

(šaltinis – “Būdas žemaičių”)

INFO DĖL COVID-19

          

Paaukok vaikams


Popiežiaus Intencija 2020-05 mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai