Šviesos žemėlapis


Aukok CaritasNaujas projektas „Europos bendruomenės prieš prekybą žmonėmis"

 

Nuo 2013 m. gegužės mėn. pradedame vykdyti naują projektą, kuris finansuojamas Europos Komisijos, bendradarbiaujant su Londono policija, D.Britanijos NVO Rahab ir STOP THE TRAFFIK, taipogi Borgorete iš Perugia m. Italijoje. Projektą remia Londono Royal Kensington and Chelsea savivaldybė – pagrindinė projekto vykdytoja, Westminster savivaldybė, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyba Lietuvoje.

Projektas planuojamas vykdyti iki 2014 m., jam yra skirta 395.000 EUR, iš jų Lietuvai – 30.209 EUR.

Projekto tikslas yra sukurti tarpžinybinio bendradarbiavimo sistemą, kuri ne tik plėtotų prevenciją, bet ir padėtų efektyviau reabilituoti ir integruoti aukas, nukentėjusias nuo prekybos žmonėmis.

Projektas paremtas žmogaus teisių, vaiko teisų, lyčių pažeidžiamumo ir tarptautinio bendradarbiavimo principais.

Vienas iš pagrindinių mūsų tikslų šiame projekte - plėsti visuomenės sąmoningumą apie tai, kas yra prekyba žmonėmis, kokios yra galimos jos formos. Kitas svarbus tikslas- skatinti tarptautines bendruomenes netoleruoti prekiautojų žmonėmis.

Prekyba žmonėmis, kuri apima ir prekybą vaikais, yra vienas sunkiausių nusikaltimų, kuris šiuo metu gana plačiai paplitęs pasaulyje. Tai yra šiuolaikinė vergijos apraiška, kuri draudžiama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 5 straipsniu. Į prekiautojų žmonėmis tinklą patenka socialiai ir emociškai pažeidžiami vyrai, moterys ir vaikai. Prekyba žmonėmis, kintant socialinėms ir ekonominėms aplinkybėms, taipogi keičia savo veidą, įgauna vis naujas formas. Todėl yra svarbu bendradarbiauti ir dalintis patirtimi su tarptautiniais partneriais, kovojant su šiais nusikaltimais, kurie šiurkščiai ir žiauriai pažeidinėja žmogaus teises, atima garbės ir orumo jausmą iš aukų, patekusių į šias pinkles.

Ypatingą dėmesį derėtų skirti kovai su prekyba vaikais. Yra begalės priežasčių, kodėl vaikai patenka į prekiautojų žmonėmis rankas. Dažnai tai yra vaikai iš socialinės rizikos, skurdžių šeimų, apleisti tiek fiziškai, tiek emociškai, turintys mokymosi ar elgesio sutrikimų. Neretai šiems vaikams stinga ne tik pasitikėjimo savimi, bet ir socialinių įgūdžių ir žinių apie prekybą žmonėmis.

O ne taip ir retai kelią nusikaltėliams atveria socialinės priežiūros stygius, aplinkinių abejingumas ar neigiamas nusistatymas prieš sudėtingesnio likimo vaikus. Neretai vaikai, išnaudojami seksualinėje, darbinėje vergijoje, užverbuoti nusikaltimams atlikti yra klaidingai identifikuojami kaip nusikaltėliai, o ne aukos. Todėl svarbu, kad ne tik specialistai, bet ir visuomenė priimtų žmogų ne kaip nusikaltėlį ar nevykėlį, o nukentėjusią auką, kuriai būtina suteikti pagalbą. Tačiau patekti į prekiautojų rankas gali ir vaikai iš rūpestingų, gerų šeimų dėl patiklumo ar mažo informuotumo. Todėl specialistų bendradarbiavimas yra būtinas, norint užkirsti kelią vaikų išnaudojimui. Svarbu yra vykdyti prevencinę veiklą, didinant visuomenės informuotumą.

Lietuvos Caritas šiame projekte yra atsakingas už mokomosios prevencinės - informacinės medžiagos sukūrimą. Numatyta apsilankyti 20- yje vaikų globos namų įvairiuose Lietuvos regionuose, kur vaizdinės medžiagos pagalba bus pristatoma prekybos žmonėmis problematika, bandoma vaikus įtraukti į gyvą ir įdomią diskusiją. Vaikai iš globos namų yra itin pažeidžiama grupė, kuri dažnai tampa lengvu prekiautojų žmonėmis grobiu. Jie patikliai žvelgia į žmones, kurie jiems žada geresnę rytdieną, geresnį gerbūvį ar meilę, kurios šiems vaikams taip stinga. Todėl prevencinė programa būtent šiose įstaigose yra ypač svarbi. Svarbu ne tik informuoti vaikus, bet ir vaikų namų darbuotojus, platesnės bendruomenės narius. Manome, kad būtent jie pirmieji galėtų pastebėti pavojaus ženklus ir identifikuoti potencialius prekybos žmonėmis atvejus.

http://www.anti-trafficking.lt

INFO DĖL COVID-19

          

Paaukok vaikams


Popiežiaus Intencija 2020-05 mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai