Šviesos žemėlapis


Aukok CaritasVilkaviškio vyskupijos Caritas lankėsi Gdanske

Sausio 16-18 dienomis Vilkaviškio vyskupijos Caritas vadovai ir pagrindinių projektų koordinatoriai bei vykdytojai lankėsi Gdansko arkivyskupijos Caritas centre ir jam priklausančiose įstaigose, kur susipažino su lenkų katalikų karitatyvine veikla bei darbo metodais.

Nuotraukoje: dailės terapija Rumi šv. s. Faustinos dienos centre. Autorius : G. Sinkevičius


    Gdansko arkivyskupijos Caritas centras įsikūręs Sopoto mieste, viename iš daugiau kaip milijoną gyventojų turinčiame trimiestyje, kurį sudaro Gdynės, Gdansko ir Sopoto miestai. Čia mus šiltai pasitiko arkivyskupijos Caritas centro vadovai ir bendradarbiai.


    Prie arbatos puodelio šios organizacijos vadovas kun. Janusz Steć glaustai supažindino su arkivyskupijos Caritas veiklos tikslais ir pagrindinėmis socialinėmis iniciatyvomis.

 

Nuotraukoje: Rumi šv. s. Faustinos dienos centre autoriai įteikė dovaną Vilkaviškio vyskupijos Caritui, kurią priėmė direktorius kun. Arvydas Liepa (dešinėje – centro direktorė Marzena Pałubicka). Autorius: G. Sinkevičius.

    Arkivyskupijos Carito centrui priklauso daugiau nei 15 stambių socialinę ir medicininę veiklą vykdančių centrų, tokių kaip Vaikų dienos centrai, slaugos namai, pagalbos centrai, kuriuose atliekamos įvairios medicininės procedūros ir reabilitacija, socialinių bei darbinių įgūdžių ugdymo dienos centrai.


    Gdansko arkivyskupijos Caritas centro pastate įsikūręs biuras, skausmo mažinimo kabinetas, socialinė labdaros valgykla, įrengti dušai benamiams. Greta neseniai restauruotame pastate veikia Vaikų dienos centras.

 

Nuotraukoje: Gdansko arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos Caritas vadovai ir bendradarbiai (pirmoje eilėje iš kairės į dešinę – Gdansko arkivyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotojas kun. Piotr Brzozowski, direktorius kun.  Janusz Steć; Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė, direktorius kun. Arvydas Liepa). Autorius: G. Sinkevičius


    Caritas savo veikloje ypatingą dėmesį teikia vaikams. Beveik visose arkivyskupijos bendrojo lavinimo mokymo įstaigose veikia Caritas neformaliojo ugdymo būreliai; socialiai pažeistiems ar kitokių problemų ištikusiems vaikams įsteigti savivaldybės finansuojami Vaikų dienos centrai.


    Už 20 km. nuo trimiesčio, Varženko (Warzenko) miestelyje prie gražaus Tuchomskio (Tuchomskie) ežero, įkurtas centras (Ośrodek Szkoleniowo Kolonijny w Warzenko), kuriame vasaros metu organizuojamos vaikų vasaros stovyklos, rengiami seminarai, kursai ar įvairūs kiti renginiai. Tai nuostabi vieta poilsiui ir turistinė bazė tiems, kurie nori plačiau susipažinti su trimiesčiu. Mūsų delegacija buvo apgyvendinta ypatinga ramybe dvelkiančiame, miškų apsuptame centre, kurio vadovės Annos Olas (Anna Olas) dėmesingumas ir nuoširdus bendravimas leido mums visiems pasijusti kaip savo gimtuose namuose.


    Bene labiausiai jaudinantį įspūdį visiems paliko apsilankymas Sopote įsikūrusiame šv. Juozapo paliatyvinės slaugos namuose (Dom Hospicyjny im. św. Józefa w Sopocie). Arkivyskupijos Carito, Gdansko ir Sopoto miestų savivaldybių bei firmos „Atlas“ labdaros fondo iniciatyva 2002 m. liepos 19 d. Sopoto rotušėje buvo pasirašytas susitarimas, pagal kurį Caritui visam laikui perduodamas žemės sklypas gražiame Stavoviu parke (Park na Stawowiu), esančiame beveik pačiame miesto centre. Kaip ir bet kuri kita iniciatyva, kilusi iš noro padėti savo artimui, reikalauja ir finansinių investicijų, todėl lenkų kolegos dėkingi firmos „Atlas“ labdaros fondui, įsipareigojusiam visiškai įgyvendinti statybos darbus bei juos finansuoti. Šiam projektui 2003 m. gegužės 28 d. Šventasis Tėvas Jonas Paulius II suteikė palaiminimą, o jau 2004 m. kovo 19 d. šv. Juozapo paliatyvinės slaugos ligoninė buvo iškilmingai atidaryta. Pastate, kurio bendras plotas 1500 m2, yra 20 vienviečių ir dviviečių kambarių su vonios kambariu, kabinetais gydytojams ir slaugytojoms bei nuostabia terasa pastato viduje. Taip pat įrengti atskiri kambariai artimiesiems, atvykusiems palydėti mirštantįjį, kuriuose jie gali pailsėti ar pernakvoti nemokamai. Šiuo metu slaugos namų veikla finansuojama Nacionalinės sveikatos fondo (Lietuvoje – Valstybinė ligonių kasa) lėšomis, kuris iš arkivyskupijos Carito perka šią paslaugą.


    Lenkijoje, skirstant kiekvienų kalendorinių metų biudžetą socialinei sričiai, organizacijos vertinamos pagal atliekamo darbo kokybę ir, jeigu ji atitinka nustatytus standartus, finansuojami jos darbuotojų etatai, komunalinės ir kitos išlaidos, nepriklausomai nuo to, ar įstaiga valstybinė, ar bažnytinė, ar nevyriausybinė. Kolegų lenkų visuotinė patirtis rodo, kad darbas bažnytinių labdaros ar globos projektuose dažniausiai būna labiau motyvuotas ir pigesnis. Todėl Lenkija didžiąją dalį savo socialinės rūpybos funkcijų deleguoja būtent Carito struktūroms, drauge skirdama ir atitinkamas biudžeto lėšas. Dėl tokio požiūrio laimi tiek visuomenė, tiek pagalbos reikalingieji ir sunkumų ištiktieji.


    Šv. tėvo Pijaus pagalbos centras Gdynėje (Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio w Gdyni), kuriame lankėmės antrą viešnagės Lenkijoje dieną, miesto savivaldybės ir Carito nuoširdaus bendradarbiavimo dėka įkurtas 2002 metais. Šiame Caritui priklausančiame centre žmonėms su negalia teikiamos stacionarios ir ambulatorinės su sveikatos priežiūra bei socialine reabilitacija susijusios paslaugos. Neįgalieji čia randa supratimą, šilumą ir meilę bei tikėjimą gyventi toliau, nepaisant juos ištikusių bėdų.


    Asmeninių ir socialinių įgūdžių ugdymas itin svarbus Rumi šv. ses. Faustinos centre (Centrum im. św. Siostry Faustyny w Rumi), kuris gali pasigirti didele sėkme neįgaliųjų, turinčių intelekto sutrikimų, socialinės ir profesinės reabilitacijos srityje. Dienos centro lankytojai padedami kvalifikuotų darbuotojų įvairių mokomųjų renginių metu įgyja naudingos informacijos kasdieniniam gyvenimui, pvz. maisto ruošimas, prekių įsigijimas, stalo serviravimas ir t. t. Neįgalieji, lankantys šį centrą, rengia savo darbų parodas, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Centro veikla finansuojama vietos savivaldybės biudžeto lėšomis. Taip pat lėšų gaunama ir iš organizuojamų aukcionų, kuriuose parduodami  nuostabūs ir iš visos širdies pagaminti lankytojų darbai.


    Buvome maloniai nustebinti, kad visi mūsų aplankyti arkivyskupijos Caritas centrai restauruoti, juose naudojama moderni medicininė ir kita įranga.


    Be dalykinių susitikimų turėjome galimybę apžiūrėti vakarinį Sopotą ir Gdanską, o grįždami į Lietuvą sustojome Malborko mieste, kuriame 1309-1457 metais (tuo metu – Marienburgo miestas) buvo Teutonų ordino Didžiojo magistro rezidencija ir ordino valstybės sostinė. Daugiau kaip 3 val. praleidome iki šiol kryžių karus prisimenančioje pilyje, sugebėdami apžiūrėti tik nedidelę dalį šios didžiulės istorinės pilies.


    Esame nuoširdžiai dėkingi kolegoms lenkams už vaišingumą bei patirtą didžiulę žmogišką šilumą, sklidusią iš mūsų delegaciją priėmusių žmonių.
    

    Giedrius Sinkevičius
    MIATLNA programos vykdytojas Vilkaviškio vyskupijoje

 

INFO DĖL COVID-19

          

Paaukok vaikams


Popiežiaus intencija 2020-04 mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai