Paaukok vaikams


Aukok CaritasBaigiamoji projekto „Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centras“ konferencija

     Minint Pasaulinę epilepsijos dieną – Purpurinę dieną, Lietuvos ir Kauno arkivyskupijos Caritas kartu su LSMU VSF Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra organizavo tarptautinę konferenciją „Integrali pagalba epilepsija sergantiems asmenims“. Konferencijoje buvo pristatyta Caritas veikiančio Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro veikla. Minėtas centras glaudžiai bendradarbiauja su LSMU Neurologijos klinika. Caritas centro darbuotojai teikė psichosocialinio konsultavimo paslaugas Neurologijos klinikų vaikų skyriuje besigydančių vaikų tėvams, organizavo kassavaitinius dailės terapijos užsiėmimus. 
                                                             
    Konferencijoje buvo pristatyta modulinė epilepsija sergančiųjų ir jų šeimos narių mokymo programa Moses. Moses trenerė, Epilepsijos centro Kleinwachau (Vokietija) socialinė darbuotoja, Moses autorių grupės ir Moses trenerių rengimo grupės narė  Maria Lippold pristatė modulinės mokymo programos kūrimo ir plėtojimo istoriją, turinį, reikšmę ir mokymo dalyvių patirtis. Programa buvo kuriama 1996-1997 m. ir bandoma įvairiuose Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos epilepsijos centruose. 1998 m. buvo atliktas tyrimas, apklausti 242 pacientai. Pusė apklaustųjų dalyvavo mokymuose, kitą pusę sudarė kontrolinė grupė. Po mokymų praėjus pusei metų vykdyta apklausa parodė, kad dalyvavusiųjų mokymuose asmenų situacija lyginant su nedalyvavusiųjų mokymuose reikšmingai  pagerėjo. Jie žinojo daugiau apie epilepsiją, geriau susitvarkė su liga, patyrė mažiau priepuolių ir mažiau nemalonių medikamentų neigiamų poveikių.
    Dalyvaujantys Moses mokymuose žmonės įgyja medicininių žinių apie epilepsiją, pilniau suvokia ir įvardina savo subjektyvią gyvenimo su liga patirtį, sustiprina pasitikėjimą savimi. Žmonių bendravimas ir bendradarbiavimas grupėje vienas su kitu ir su Moses treneriais mokymų metu padeda išsilaisvinti iš įtampos ir nerimo, mažiau kreipti dėmesio į stigmatizuojančias ir diskriminuojančias visuomenėje egzistuojančias normas, įgyti laisvės priimti ir įgyvendinti sprendimus,  didinančius asmeninę gerovę.
                                                            
    Lietuvos Caritas pastangomis išversta į lietuvių kalbą Moses mokymams skirta darbo knyga buvo dalinama konferencijos dalyviams – specialistams, studentams, sergantiesiems epilepsija ir jų artiesiems, nemokamai. Knyga suteikia įvairių žinių apie epilepsiją, yra skirta asmeniniams užrašams mokymų metu ir gautų žinių, išdirbtų sprendimų, išsiaiškintų jausmų permąstymui po mokymų. Moses darbo knygos vertimą iš vokiečių į lietuvių kalbą bei knygų spausdinimą parėmė Vokietijos firma Hörmann.
    Lietuvos Caritas projektų vadovė Polina Šedienė ir socialinė darbuotoja Eurika Laskevičiūtė papasakojo apie savo darbą, socialinės reabilitacijos programoje, skirtoje neįgaliesiems, sergantiems epilepsija, ir jų šeimos nariams. Sergantieji epilepsija tikina, kad norint susigyventi su liga labai svarbu susitikti su „tokiais pačiais“ žmonėmis. Niekur daugiau nerasi tiek žmonių, sergančių epilepsija, kaip socialinės reabilitacijos programoje. Viena reabilitacijos programos dalių – tarptautinė modulinė epilepsijos programa „Moses“.
    Konferencijoje pristatytas Caritas Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto meno terapijos kurso studentų bendras socialinis fotoprojektas „Aš toks kaip ir Tu“. Projekto tikslas – atskleisti epilepsijos kaip ligos problematiką per meną. Studentai bei sergantys epilepsija asmenys dirbo kartu, siekdami šviesti visuomenę apie tai, ką ir kaip patiria epilepsija sergantys žmonės. Projekto dalyvių nuomone, visuomenė turi žinoti apie šį susirgimą, kad sergantieji nebūtų nustumti į šalį ir negyventų šešėlyje. Diskusijose atsirado noras parodyti, kad  epilepsija – ne tik liga, bet ir gyvenimas sergant. Fotografijomis stengiamasi perteikti socialinius epilepsijos aspektus, stigmatizavimą, epilepsiją ir darbą, socialinės pagalbos poreikį, sergančiųjų išgyvenamus jausmus. Studentai teigia, kad dirbant kartu su sergančiaisiais epilepsija, dalinantis mintimis, aptariant nuotraukų turinį ir pavadinimus, fotografuojant ir kuriant nuotraukų aprašymus suprato, jog projektas yra labai naudingas.
                                                       
    Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymų centro ergoterapeutė Jurgita Tuitaitė atskleidė epilepsijos stigmatizavimo reiškinį, pristatydama tyrimą, kuriame dalyvavo profesinio mokymo dalyviai - epilepsija sergantys asmenys ir jų dėstytojai. Išaiškėjo besimokančiųjų profesijos asmenų, sergančių epilepsija, ir jų mokytojų informuotumo apie epilepsiją stoka. Aptartas tapsmo „epileptiku“ procesas ir pasekmės. 2014 m. Žirmūnų darbo rinkos mokymo centre buvo vedami pirmieji Lietuvoje Moses mokymai. Mokymus vedė Moses trenerės Polina Šedienė (LSMU, Lietuvos Caritas) ir Maria Lippold (Epilepsijos centras Kleinwachau Vokietijoje). Praėjus keliems mėnesiams po mokymų dalyvavę juose epilepsija sergantys asmenys jautėsi mažiau stigmatizuojami, jų gyvenimo kokybė reikšmingai pagerėjo, o mokymuose dalyvavę dėstytojai mažiau stigmatizavo sergančius epilepsija asmenis, sėkmingiau su jais bendradarbiavo ir įtraukė į mokymo procesą, realistiškiau vertino situacijas ir darbo galimybes.
    Konferencijos pabaigoje vyko diskusija grupėse ir bandoma ieškoti atsakymų į klausimus: ar Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centras turi išlikti Caritas organizacijoje? Kodėl reikia integruoti socialinį darbą į neurologijos klinikas? Kuo mes galime prisidėti prie epilepsija sergančiųjų sveikatos ir socialinės priežiūros gerinimo? Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos patvirtinimo“ pirmą kartą buvo išryškintas specializuotų kompleksinių paslaugų ir priemonių neįgaliesiems, sergantiems epilepsija, reikalingumas. Medicininė pagalba epilepsija sergantiems asmenims turi savo įdirbį, tuo tarpu socialinis darbas su sergančiais epilepsija žmonėmis – palyginti nauja Lietuvoje profesinė veikla. Socialinio darbo integravimas į epilepsija sergančiųjų medicinos priežiūrą sudarytų sąlygas "integraliai pagalbai", paremtai požiūriu, kad epilepsijos būseną sudaro ne tik priepuoliai, bet ir psichinė bei socialinė žmogaus gyvenimo situacija. Socialiniai darbuotojai žvelgia į žmogų jį supančių socialinių santykių kontekste ir siekia kartu su juo kurti palankią aplinką asmeniniam, profesiniam augimui bei bendradarbiavimui su kitais – artimaisiais, šeimos nariais, bendradarbiais, gydytojais, kaimynais. Toks epilepsija sergančiųjų priežiūros modelis jau yra įgyvendintas Vokietijos epilepsijos centruose. 

Už saugią Lietuvą


Raskite mus!


Popiežiaus intencija liepos mėnesiui

Naujienų archyvas

Video

Savanorystė

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai