Paaukok vaikams


Aukok CaritasMilijonai krikščionių tarnauja vargšams

Romoje penktadienį buvo pristatytas leidinys „Popiežius ir Europos savanoriai“, praneša Vatikano radijas. Leidinio pristatyme kalbėjęs Popiežiškosios tarybos „Cor Unum“ pirmininkas kard. Robert Sarah pažymėjo, kad Europoje 140 milijonų žmonių, daugiausia krikščionių, iš kurių nemaža dalis katalikų, įvairiais laipsniais vykdo savanorystės tarnystę.

 

Veikalo pristatymas įvyko Popiežiškos tarybos būstinėje Romoje. Jame pateikiami lapkričio mėnesį Vatikane vykusio savanorių suvažiavimo baigiamieji aktai, popiežiaus Benedikto XVI ir svarbiausių suvažiavimo prelegentų pasakytos kalbos, vyskupų ir katalikiškų organizacijų iš visos Europos vadovų pasisakymai apie savanorystę. Savanorių suvažiavimas Vatikane buvo sušauktas pernai minėtųjų Europos savanorių metų proga.

 

„Nešti Kristaus šviesą neapmokamai darbuojantis vardan kitų“. Tokią žinią perdavė Europos savanoriams Popiežius jiems suteiktoje audiencijoje. Kardinolas Sarah pridūrė, jog vardan kitų gerovės reikia darbuotis išreiškiant katalikiškąją tapatybę. Tai labai svarbu, nes buvo atkreiptas dėmesys, jog ypač Europos „Caritas“ institucijose yra ryški sekuliarizmo tendencija. Tiesa, jog niekuomet nevalia per jėgą atversti žmones, tačiau turime visuomet išreikšti savo katalikiškąją tapatybę ir darbuotis pagal Evangeliją, pažymėjo kardinolas Robert Sarah.

 

 

(šaltinis - www.bernardinai.lt )

Caritas Lietuvoje 30 metų


Raskite mus!


Popiežiaus intencija gruodžio mėnesiui

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai