Paaukok vaikams


Aukok CaritasRugsėjo 5-oji - Tarptautinė labdaros diena

Gaunamoji ir dovanojamoji meilė yra caritas. „Ji yra „malonė“ (charis). <...> Kaip Dievo meilės adresatai, žmonės yra gailestingosios meilės subjektai, pašaukti patys būti malonės įrankiais, skleisti Dievo meilę ir megzti gailestingosios meilės tinklus.“ ( „Caritas in Veritate“[5] )
 
Kalbėdami apie artimojo meilę, ir ypač labdarą, šiandien turbūt dažniausiai galvojame apie finansinę paramą arba fizinę pagalbą. Tačiau meilė turi daugybę veidų ir išraiškos būdų ir jie visi vienodai svarbūs.
 
Vykstant globalizacijai, pasaulis atrodo mažėja, tačiau – paradoksas – žmonės svetimėja. Jau seniai galima pastebėti, kad laikui bėgant, keičiantis žmonių poreikiams ir problemoms, didžiausiu skurdu  laikoma ne materialinė – daiktų, drabužių, maisto stoka. Skurdesnis šiandien jaučiasi nemylimas, vienišas ir niekam nereikalingas žmogus. Gerai žinomos knygos, „5 meilės kalbos“, autorius Dr. Gary Chapman, pastebi, kad dovanomis ir paslaugomis reiškiama meilė, nėra svarbesnė už dažnai pamirštamus - prisilietimą, palaikymo žodžius ar laiką kartu. Dirbdami ir uždirbami, savo laiką ir pastangas „keičiame“ į pinigus. O jei stokojančiam paaukotume, ne materialiąją piniginę išraišką, o tą tikrąjį grynuolį – savo laiką? Kartu su vienišu, atstumtu žmogumi praleistas laikas, išklausymas, šiltas pokalbis yra pati tikriausia ir vertingiausia artimo meilės išraiška.
 
Prisiminkime, kad tikrasis aukojimas nėra atidavimas to, kas mums atliko ir yra nereikalinga. Veiksmais kito smens atžvilgiu, išreiškiame ir meilę Viešpačiui. Tai ar neturėtume būti pasiruošę dovanoti tai, kas brangiausia? Kaip kadaise Abraomas buvo pasiruošęs paaukoti savo sūnų Izaoką. Tik matydami Jėzų kiekviename iš gyvenimo nuskriaustųjų, neabejosime, kad mūsų aukojimas nėra veidmainiškas ir meilė nenuoširdi. Tik tuomet, tai ką dovanosime įgaus tikrąją, aukojimo, prasmę.
 
Lietuvos Caritas, prisimindamas šios dienos minėjimą, nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie dovanoja – paramą, laiką, šypseną, gerą žodį. 
 
 „Nepamirškite daryti gera ir dalytis su kitais geru, nes tokiomis aukomis patiksite Dievui.“
Hebr. 13:16

 

Advokatūra


Raskite mus!


Popiežiaus intencija gruodžio mėnesiui

Naujienų archyvas

Video

Paramos kampanija Indijos žmonėms

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai