Paaukok vaikams


Aukok CaritasVisi lygūs prie bendro stalo

Po Mišių popiežius pakvietė bendrų pietų vargstančius asmenis iš Italijos, Lenkijos, Prancūzijos ir kitų šalių, pažymėti pirmą kartą Katalikų Bažnyčios minimą Pasaulinę neturtingųjų dieną, kurią jis įsteigė, kad atkreiptų dėmesį į tuos, kurie gyvena visuomenės paribiuose. Popiežius ypač akcentavo abejingumo problemą šiuolaikinėje visuomenėje. Varstantieji nėra problema. Atvirščiai - "vargstantieji yra tie, kurie mums atveria vartus į dangaus karalystę" - sakė Pontifikas. Pietaudamas su katalikiškų šalpos organizacijų globojamais žmonėmis, popiežius kvietė bandrystei su tais, kurie šalia mūsų, kuriems kasdien reikalinga pagalba, parama, buvimas šalia, bendravimas, palaikymas. Prie Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje padengtų stalų, kartu su popiežium Pranciškum susėdo apie pusantro tūkstančio žmonių. 
 
foto: http://newsinfo.inquirer.net/946272/pope-francis-mass-world-day-of-the-poor
 
Lietuvos Vyskupai, taip pat kvietė tikinčiuosius aktyviai dalyvauti šią dieną prisidedant realiais darbais. Sekmadienį, minint Vargstančiųjų dieną, sostinės socialinio centro „Betanija“ valgykloje prie bendro pietų stalo susėdo vyskupai ir vargstantieji. 
„Esame kviečiami išdrįsti atsiverti tikram susitikimui su vargšais, o dalijimasis turi tapti mūsų gyvenimo stiliumi. Į mūsų pusę ištiesta vargstančiųjų ranka kviečia mus išeiti iš savo tikrumo ir patogumo, o besidalijanti artimo meilė patvirtina, kad malda, atsivertimas ir Kristaus sekimas yra tikri“, – rašoma vyskupų kreipimęsi į tikinčiuosius.
 
foto: https://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/2017/11/19/news/to-dar-nera-buve-varguoliu-pietus-uz-vieno-stalo-su-lietuvos-vyskupais-3568260/
Pasaulinė vargstančiųjų diena skirta atminti visus, kurie kenčia materialinį skurdą, neteisybę ir yra skriaudžiami. Popiežius kviečia pasaulinę vargšų dieną žymėti kasmet, savaitę prieš Liturginius metus užbaigiantį Kristaus, Visatos valdovo sekmadienį.
 
 
 
 

Parama Keralos valstijai


Raskite mus!


Popiežiaus intencija spalio mėnesiui

Naujienų archyvas

Video

Savanorystė

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai