Paaukok vaikams


Aukok CaritasTarptautinė migracijos diena

Gruodžio 18-oji Jungtinių Tautų sprendimu paskelbta migracijos diena. Šią dieną valstybės skatinamos aptarti migracijos problemas. Dėl migracijos – gyventojų kėlimosi iš vienos vietos į kitą, šalyje daugėja kitakalbių skaičius, mažėja savos tautos piliečių. Susiduriant skirtingų tautų, skirtingų tikėjimų žmonėms, didėja vidinių šalies nesutarimų grėsmė. 

Jau daugelį metų Lietuva išsiskiria iš kitų ES valstybių narių pagal emigracijos mastą. Per pastaruosius dešimt metų (2004–2013 m.) iš Lietuvos emigravo 439,5 tūkst. gyventojų, imigravo – 107,2 tūkst.

Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) duomenimis, 2013 m. trylikoje ES valstybių narių neto tarptautinė migracija, tenkanti 1 tūkst. gyventojų, buvo neigiama. Šis rodiklis buvo didžiausias Kipre, Latvijoje ir Lietuvoje.

Apie tai kaip žmonės tampa migrantais, o tiksliau priverstiniais migrantais ir kokius jie patiria gyvenimo pokyčius bei kaip vyksta jų perkėlimas, vėliau - integracija, 2017-12-18 d. Marijos radijo laidoje "Aktualijos" kalbėjo Caritas Užsieniečių integracijos programos socialinė darbuotoja - Erika Panova-Polikevičienė (laidos įrašo galite pasiklausyti čia ).

Vilniaus arkivyskupijos Caritas Užsieniečių integracijos programa paslaugas migrantams teikia nuo 2000 metų. Programos pagrindinis tikslas – pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų, naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečių sėkminga socialinė integracija Lietuvoje. Ypatingas dėmesys skiriamas ugdymui, mokymui, pažinimui, susitikimui su bendruomene. Tik dalyvaujant šiose veiklose galima sėkmingai integruotis į naują bendruomenę - http://vilnius.caritas.lt/caritas-padaliniai/uzsienieciu-integracijos-programa/veikla.html

Ar katalikiškas mūsų požiūris į migraciją? Kaip rašoma internetiniame dienraštyje Bernardinai.lt - "Nė vienas katalikas neturėtų abejoti Bažnyčios mokymu dėl abortų ar eutanazijos ir juo grįsti savo politinius įsitikinimus. Jų atžvilgiu katalikai turėtų savo įsitikinimus išvesti iš Biblijos ir Bažnyčios mokymo, nors sprendimus dėl jų ir priima sekuliarios valdžios atstovai. Lygiai tas pats galioja ir imigracijos klausimui. Reikia pripažinti, kad tai kebli tema, tačiau turinti stiprų moralinį krūvį, nes Dievas Šventajame Rašte perspėja, kad atsakysime už tai, kaip elgėmės su svetimšaliais, keliautojais, pabėgėliais". Straipsnį skaitykite: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-12-18-ar-katalikiskas-tavo-poziuris-i-imigracija/167241

 

 

Advokatūra


Raskite mus!


Popiežiaus intencija gruodžio mėnesiui

Naujienų archyvas

Video

Paramos kampanija Indijos žmonėms

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai