Šviesos žemėlapis


Aukok CaritasSusitik ir Priimk

Išgirdome aiškų popiežiaus kvietimą į susitikimą su, ne savo noru keliaujančiais per pasaulį , žmonėmis. Vilniuje ir Kaune, šios dienos proga karitiečiai organizavo gyvus susitikimus su Lietuvos apsistojusiais pabėgėlio statusą turinčiais asmenimis. 
Kauno arkivyskupo L.Virbalo iniciatyva Pabėgėlių ir migrantų diena buvo minima ir Kauno arkivyskupijoje. Sausio 14 d. šia intencija buvo meldžiamasi 12.00 val. šv.Mišiose Kauno Katedroje, o po to tikintieji buvo kviečiami į teminį susitikimą Kauno ark. Jaunimo centro salėje. Kauno ark. Caritas organizacijos surengtame susitikime dalyvavo keletas pabėgėlio statusą turinčių ir šiuo metu Lietuvoje gyvenančių žmonių, kurių integracija į visuomenę rūpinasi Kauno ark. Caritas tam tikslui pradėjęs vykdyti Užsieniečių integracijos programą.
 
 
 

INFO DĖL COVID-19

          

Paaukok vaikams


Popiežiaus Intencija 2020-05 mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai