Šviesos žemėlapis


Aukok Caritas„Šviesos žemėlapis“: akcijos parama jau pasiekia vargstančiuosius

Balandžio 2-ąją dieną prasidėjo išskirtinė maldos ir paramos akcija - Šviesos žemėlapis. Akcijos metu žmonės yra kviečiami įsijungti į užtarimo maldą už koronaviruso pandemijos paliestuosius ir paremti nuo jos labiausiai nukentėjusius - vaikus ir jų šeimas, vienišus, vyresnio amžiaus, savimi negalinčius pasirūpinti žmones. Šiandien dalis aukų juos jau pasiekė.
 
Pirmoji parama pasiekė Telšius: vietinis Caritas prieš kurį laiką sužinojo apie neįgalią moterį, kuri gyvena iš itin mažos socialinės paramos. Apie šią moterį Carito darbuotojams papasakojo kaimynai, kurie norėjo jai kaip galima labiau padėti. Gavus aukų per maldos ir paramos akciją Šviesos žemėlapis moteriai buvo nupirkta maisto. Dėkodama ji sakė, kad gavusi paramą galės pasiruošti Velykoms ir jas išgyventi kitaip, nes bent per šventes nereikės galvoti apie ištikusius sunkumus.
 
Aukos pasiekė ir Kauno miestą: čia į Kauno arkivyskupijos šeimos centrą kreipėsi kelios šeimos, kurios šiuo metu dėl pandemijos padarinių verčiasi itin sunkiai ir joms buvo reikalinga pagalba maisto produktais.  Kauno miesto Karmelitų parapija taip pat panaudojo paramą padėdama dviem moterims, kurios šiuo metu verčiasi itin sunkiai, serga lėtinėmis ligomis, joms buvo reikalinga pagalba maistu bei vaistais. Iš akcijos metu surinktų aukų taip pat buvo nupirkta vaisių 19-ai Senamiesčio vaikų dienos centro" globojamų šeimų.
 
„Šviesos žemėlapio" parama pasiekia ir vienišus tėvus ir jų vaikus, kuriuos Kaune globoja vaikų dienos centrai. Vienas iš jų – trijų vaikų tėtis, dedantis nuoširdžias pastangas visapusiškai išlaikyti šeimą. Vaikų mama ilgus metus leido įkalinimo įstaigoje, vaikai sunkiai atsimena, kaip ji atrodo. Atlikusi bausmę mama nepanoro pamatyti savo atžalų ir su jais palaikyti ryšį, todėl vaikams už viską svarbiausias yra tėtis. Vaikai turi mokymosi sunkumų mokykloje, taip pat patiria patyčias, todėl šeima gauna reikalingą psichologinę pagalbą. Siekdamas užtikrinti vaikų materialinę gerovę, vaikų tėtis daug dirba, tačiau pajamų pragyvenimui vis tiek neužtenka. 
Kita šeima - vieniša dviejų paauglių mama. Vaikų mama stengiasi vaikams užtikrinti kuo geresnes gyvenimo sąlygas, tačiau jos pajamų vos užtenka būtiniesiems poreikiams patenkinti. Moteris rūpinasi ne tik savo vaikais, tačiau dar ir dažnai dirba naktinėje pamainoje su labiausiai karantino metu pažeidžiamais senyvo amžiaus žmonėmis. 
Karantinas sunkiai paveikė vienišą mamą, auginančią du elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius berniukus. Berniukai patiria patyčias mokykloje, yra linkę į suicidines mintis, todėl mamai nuolat kyla iššūkių juos auginant. Lyg to būtų maža – karantino metu moteris neteko darbo ir atsirado jos sveikatos problemų. 
Šiomis šeimomis rūpinasi ir įvairią pagalbą teikia Caritas dirbantys specialistai. Tačiau aukotojų dėka šioms šeimoms buvo įteikta karantino metu itin svarbi parama - maisto produktai, kurie buvo nupirkti iš „Šviesos žemėlapis“ akcijos metu surinktų lėšų. 
 
Paramą iš „Šviesos žemėlapio“ akcijos gavo ir Kauno Petrašiūnų parapija. Pagalba pasiekė parapijos teritorijoje gyvenančius nakvynės namų gyventojus, negalią turinčius ar vyresnio amžiaus žmones, neseniai iš įkalinimo įstaigos grįžusius. Gavę paramą žmonės dėkojo visiems aukojantiems, dalinosi, kad jei turėtų galimybę, dėkotų asmeniškai kiekvienam aukojančiajam.
 
„Šviesos žemėlapio“ dėka pagalbos sulaukė ir Kauno Šančių parapijos žmonės. Parama maistu buvo suteikta vienišiems, savo artimųjų neturintiems seneliams, taip pat onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims. Taip pat buvo perkami vaistai senyvo amžiaus moteriai, kuri verčiasi iš itin menkos pensijos. Maisto produktų paketus gavo ir vaikų dienos centrus lankančių vaikų šeimos, taip pat keli ligos prie lovos prikaustyti žmonės. Pagalba taip pat buvo suteikta daugiavaikei, net 5 vaikus auginančiai šeimai, kurie šiuo laiku turi itin mažas pajamas. Nors visais šiais žmonėmis parapijos Caritas rūpinasi nuolat, tačiau „Šviesos žemėlapio“ akcijos metu gauta parama padėjo pagalbą suteikti šiuo sudėtingu karantino laiku. 
 
Kaune „Šviesos žemėlapio" parama pasiekė šeimas, kurios augina epilepsija sergančius bei raidos sutrikimų turinčius vaikus. Šeimos vengia eiti iš namų, baiminamasi, kad vaikui pablogėjus būtų sudėtinga nuvažiuoti į ligoninę. Taip pat dėl susidariusios padėties yra šeimų, kuriose abu tėvai liko be darbo.
Dovanomis džiaugėsi ir daugiavaikė šeima, auginanti du ir globojanti dar du vaikučius.  
 
 
 
Parama jau pasiekė ir Marijampolę - vietos Caritas nupirko maisto ir higienos priemonių mamai, kuri viena augina 8 metų dukrą. Moteris dirba lentpjūvėje, tačiau šeimai pragyventi labai sunku - dalį jos atlyginimo atskaičiuoja antstoliai. Moteris dėkoja visiems žmonėms, kurie savo maldomis ir aukomis prisideda prie „Šviesos žemėlapio“ ir taip padeda kitiems įveikti sunkumus. 
Marijampolėje parama pasiekė ir dar keletą šeimų. Pirmojoje - vieniša mama turinti klausos negalią. Gruodžio mėnesį šeimą paliko vyras, todėl mamai labai sunku vienai auginti vaiką. Antrieji šiandien taip pat atsidūrę sudėtingoje situacijoje - augindami penkis vaikus šie žmonės daro viską, kad namuose nieko netruktų, šeimos tėtis dirba tolimųjų reisų vairuotoju, tačiau jiems vis vien tenka gyventi itin kukliai. Tėčio algos sunkiai užtenka gausios šeimos maistui, todėl prieš Velykų šventes gaunama parama - didelis džiaugsmas. 
Trečiojoje šeimoje - vieniša mama auginanti du vaikus. Vienas iš jų turi negalią, todėl moteris skiria daug laiko vaiko priežiūrai. Laiko darbui lieka nedaug, moteris uždirba minimalią algą iš kurios jie ir gyvena. Dar viena šeima - neseniai nuo smurtaujančio vyro atskirai gyventi išsikėlusi moteris, kuri šiuo metu viena augina tris vaikus. Šeimai prieš šventes labiausiai trūko maisto produktų.
Sunkumai ištiko ir šiuo metu darbo negalinčią susirasti našlę moterį, kuri turi sunkių sveikatos problemų - serga diabetu ir širdies ligomis. Moteris paprašė pagalbos maistu, nes nebegalėjo pati jo nusipirkti. Taip pat buvo pagelbėta vienišai mamai auginančiai du vaikus - moteris turi negalią, todėl išlaikyti šeimą visuomet nemenkas iššūkis, o dar daugiau sunkumų atsirado prasidėjus karantinui. Dėka aukų, galėjome pagelbėti šiai šeimai sumokėdami kelių mėnesių buto išlaikymo mokesčius. 
Šeimos dėkoja kiekvienam, kuris prisideda prie Šviesos žemėlapio akcijos ir tokiu būdu leidžia jiems gauti šiai dienai būtiniausius dalykus. 
 
 
 
Vilkaviškyje parama pasiekė vienišą moterį, kuri nuo vaikystės serga epilepsija. Dėl šios ligos, jai sunku susirasti darbą, todėl sunkumų iškyla ir dėl namų išlaikymo, mokesčių sumokėjimo. Šiuo metu moteriai - itin sunkus laikas. Nuo kovo mėnesio pablogėjus sveikatai, buvo pakeisti jai įprasti vaistai, o įsigyti naujų moteriai neužteko turimų lėšų. Moteris kreipėsi į Caritas ir reikalingi medikamentai buvo nupirkti. Savanoriams pastebėjus, jog moters namuose trūksta ir būtiniausių maisto produktų, jie taip pat buvo nupirkti. 
Vilkaviškyje pagalba pasiekė šeimą, kurioje negalią turintis tėtis vienas augina 10-metę dukrą. Jiems  buvo labai reikalingas dujų balionas, kurį iš akcijos metu gautos paramos ir buvo nupirktas. Taip pat parama maistu buvo perkama šeimai, kurioje vieniša mama augina 8 vaikus. 
 
Lazdijuose parama maistu pasiekė šeimą, kuriai neseniai nutiko didelė nelaimė - sudegė jų namai. Visos šeimos lėšos dabar skiriamos remonto darbams, kad artimiausiu metu šeima vėl turėtų kur gyventi. Parama maistu šiuo laiku jiems itin svarbi ir tampa tikra pagalba. 
 
Parama pasiekia ir tolimesnius Lietuvos kampelius. Tveruose, iš paramos surinktos akcijos metu, vietos Caritas galėjo padėti vietiniam gyventojui, kuris gyvena vienišas, neturi artimųjų, šiuo metu yra bedarbis. Vyras neseniai patyrė rankos traumą, todėl susirasti darbą labai sunku. Gavęs maisto produktų rinkinį vyras susigraudino ir Caritas savanorių klausė iš kur atkeliavo ši parama. Sužinojęs, dėkojo kiekvienam, kuris prisideda prie  Šviesos žemėlapio“ akcijos. 
 
Merkinėje trims šeimoms už surinktas lėšas buvo nupirkta maisto ir kitų būtinų priemonių. Pirmoji - vienišas tėvas auginantis du vaikus, šiuo metu neturintis darbo ir stabilių pajamų. Vyras labai norėjo savo vaikams surengti gražią šventę, todėl labai džiaugėsi gavęs paramą. Antroji šeima gavusi paramą taip pat patyrusi nemažai išbandymų: prieš 3 metus sudegė jų namai, auga visišką negalią turintis sūnus. Nors po gaisro šeima atsistojo ant kojų, tačiau vyras neteko darbo. Pagalba prieš Velykų šventes jiems taip labai svarbi ir reikalinga. Trečioji šeima taip pat patiria didelius išbandymus - moteriai nustatytas neįgalumas, todėl sunku gauti tinkamą darbą, o vyrui neseniai nustatyta onkologinė liga. Visos šeimos dėkingos už gautą paramą. 
 
Žiežmariuose maisto produktai taip pat pasiekė sunkiau besiverčiančias šeimas prieš Velykas. Vietos Caritas nudžiugino penkias šeimas, kurios šiuo laiku patiria įvairių iššūkių, o didžiausi iš jų - pajamų trūkumas. Šeimos dėkoja už paramą ir dalinasi, kad maisto produktai padėjo jiems turėti gražesnes ir sotesnes Velykų šventes. 
 
Palangoje pagalba pasiekė šešias šeimas. Pirmoji - vieniša mama auginanti vaiką, kuri prasidėjus karantinui buvo atleista iš darbo. Maisto paketas iš seniūnijos šeimą pasieks už mėnesio, tačiau maisto pritrūko jau dabar, todėl moteris kreipėsi į Caritas organizaciją. Antrosios šeimos istorija labai panaši - vieniša mama augina tris vaikučius ir prieš Velykas šeimai pritrūko maisto. Moteris dirba reabilitacijos ligoninėje, kuri dėl karantino buvo uždaryta, todėl šiuo laiku jiems tapo labai sunku patenkinti net ir paprasčiausius poreikius. Pagalbos prieš Velykas paprašė ir vieniša mama auginanti neįgalų vaiką - jai taip pat buvo nupirkta maisto. Į Caritą kreipėsi ir senjorė pas kurią šiuo metu glaudžiasi ir dukra su šeima. Šeimos tėtis dėl karantino apribojimų taip pat negali dirbti, todėl jiems buvo reikalinga parama maistu. Pagalba suteikta ir vaikinui turinčiam negalią - įprastai jis užsidirba padėdamas žmonems tvarkyti jų kiemus ir sodus, tačiau šiuo laiku to daryti jis negali. Vaikinui taip pat suteikta pagalba maistu. Vidmantuose pagalba suteikta keturių asmenų šeimai, kurie šiuo sudėtingu laiku taip pat pritrūko maisto. 
 
 
Skuode kelioms nepasiturinčioms šeimoms buvo nupirkta maisto ir pagelbėta sumokant dalį būsto išlaikymo mokesčių.
 
Šiauliuose pagalba maistu ir higienos reikmenimis buvo suteikta aštuonioms šiuo metu sunkumus patiriančioms šeimoms. 
 
„Šviesos žemėlapio" parama pasiekė ir Šilutę. Ten vietos Caritas organizavo Velykų šventę visiems nakvynės namų gyventojams ir kitiems vienišiems žmonėms - buvo paruošti pietūs, vaišinamasi įviariais skanumynais. Žmonės labai džiaugėsi švente ir dalinosi, jog tokiu būdu galėjo pajausti dėmesį, supratimą, atjautą. 
 
"Švieso žemėlapis" aplankė ir Klaipėdą. Dėl karantino praradęs darbą Petras bandė susirasti kitą, deja, nesėkmingai. Santaupos tirpo, maisto atsargos taip pat. Pagalbos paieškos valstybės institucijose dėl visuotinai kilusios sumaišties buvo nesėkmingos. Paskutinė viltis gauti kokios nors paramos buvo Bažnyčia, nes kažkada būtent iš ten vyras sulaukė pagalbos. Vietos Caritas iš karto pasidalijo Gavėnios pasninko dėžės atsargomis - parapijiečių atneštais maisto produktais. Petras stebėjosi žmonių dosnumu. Po dviejų savaičių jo maisto atsargas vėl buvo papildytos. Galų gale vyrui pavyko rasti darbą statybose kitame mieste, tik nuvykti jis neturėjo už ką. Čia ir vėl galėjome jam padėti geros valios žmonių dėka, kurie aukoja maldos ir paramos akcijoje "Šviesos žemėlapis. Už suaukotus pinigus nupirkome Petrui bilietą, pridėjome pilną kuprinę maisto atsargų, kurias Caritas suruošė drauge su vietos skautų organizacija. 
 
Už akcijos metu surinktas lėšas buvo nupirkta maisto gausioms šeimoms Panevėžyje ir Pasvalyje, kurios augina net po 11 vaikų. Šiuose miestuose maisto paketai pasiekė ir vienišus ligonius. Maistas taip pat buvo nupirktas Kupiškio labdaros valgyklai, kuri dėl gautos paramos benamystę išgyvenančiuosius galės pamaitinti 10 dienų. Biržuose bei Anykščiuose buvo perkami vaistai onkologinėmis ligomis sergantiems ligoniams. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Nuolat atnaujinama
 

INFO DĖL COVID-19

          

Paaukok vaikams


Popiežiaus Intencija 2020-05 mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai