Paaukok vaikams


Aukok CaritasMIATLNA programos ateitis

P. Andriui Kubiliui

LR ministrui pirmininkui

Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius

 

Kopijos:

 

p. Kaziui Starkevičiui

ŽŪM ministrui

Gedimino pr. 19, LT-01101 Vilnius

 

p. Donatui Jankauskui

SADM ministrui

Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius

 

p. Artūrui Melianui

VRM ministrui

Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius

 

 

Dėl MIATLNA (Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims) programos ateities

 

                                                  Pone Ministre Pirmininke,

tradicinė religinė bendrija Lietuvos Caritas drauge su Raudonojo Kryžiaus draugija bei Labdaros/paramos fondu „Maisto bankas“  nuo 2006 m. dalyvauja MIATLNA programoje, kurioje vyriausybė už ES skiriamas lėšas nuperka maisto produktus, o minėtos labdaros/paramos organizacijos išdalija juos nepasiturintiems asmenims Lietuvoje. Iš valstybės pusės savo specifiniu organizaciniu, gavėjų kriterijų nustatymo, finansiniu, etc. įnašu šios programos vykdymą remia Žemės ūkio, Socialinės apsaugos ir darbo bei Vidaus reikalų ministerijos. Praėjusiais metais MIATLNA parama Lietuvoje pasiekė apie 500 tūkstančių nepasiturinčiųjų asmenų. Sunkmečio pasekmėms traukiantis lėtai, labiausiai tikėtina, kad panašiai dideli remtinųjų skaičiai išliks dar ne vienerius metus.

 

Europos Sąjungos šalyse MIATLNA programa egzistuoja jau 25 metus, apie 18 mln. žmonių ši pagalba įgalina patenkinti pagrindinius poreikius. Daugelis socialinių ir labdaros nevyriausybinių organizacijų dalyvauja MIATLNA įgyvendinime, taip pat ir 44 šalių nacionalines Caritas bendrijas vienijančios konfederacijos Caritas Europa narės. Šiuo metu Caritas Europa vadovybė paprašė organizacijas nares kreiptis į nacionalines vyriausybes ir išreikšti rūpestį dėl MIATLNA programos ateities.

 

Kaip žinoma, 2011 04 13 d. Europos teisingumo teismas iškėlė abejonę dėl MIATLNA programos finansavimo teisėtumo. Nuo to laiko vyksta intensyvios derybos tarp 27 ES valstybių, Europos komisijos ir programoje dalyvaujančio nevyriausybinio sektoriaus atstovų, ieškant konsensuso, galinčio užtikrinti programos ateitį.

 

Caritas Europa vadovai kreipėsi į Europos Tarybos prezidentą p. Hermaną von Rompuy, prašydami įtraukti MIATLNA programos ateities klausimą į būsimo Tarybos posėdžio darbotvarkę š.m. birželio 28-29 d.                    

 

Gyvenimo tikrovė, ypač sunkmečiu, ir ligšiolinė MIATLNA programos vykdymo Lietuvoje patirtis įrodė nepasiturinčiųjų rėmimo maistu svarbą dabartinėmis sąlygomis. Kviečiame Lietuvos vyriausybę palaikyti Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programos išsaugojimą Europos Sąjungos lygmeniu.

 

 

Pagarbiai –

 

kun. Robertas Grigas                                  Lietuvos Caritas generalinis direktorius  

Caritas Lietuvoje 30 metų


Raskite mus!


Popiežiaus intencija rugsėjo mėnesiui

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai