Paaukok vaikams


Aukok CaritasPašventintos pagalbos centro “Rūpintojėlis” patalpos

Rugsėjo mėnesį Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila pašventino neseniai renovuotas Vilkaviškio vyskupijos Caritas pagalbos centro “Rūpintojėlis” patalpas esančias Bažnyčios g. 42, Marijampolėje. Šventinimo apeigose dalyvavo vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktorius kun. Arvydas Liepa ir Carito projektuose dirbantys darbuotojai. Po pašventinimo bei bendros maldos Vilkaviškio vyskupui R. Norvilai ir generalvikarui G. Kuliešiui darbuotojai pristatė Pagalbos Centro veiklą bei papasakojo apie vykdomus projektus.

 

Atsinaujinusiame pagalbos centre “Rūpintojėlis” šiuo metu dirba keletas socialinių darbuotojų, savanoriauja gausus būrys savanorių. Bendradarbiaujant su Marijampolės Kolegija kiekvienais metais centre studentai atlieka socialinio darbo praktiką.

 

Šiuo metu Pagalbos centre “Rūpintojėlis” teikiamos bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, aprūpinimas būtiniausiais daiktais, drabužiais ir avalyne, techninės pagalbos priemonėmis, sociokultūrinės paslaugos, taip pat specialiosios socialinės paslaugos: pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms, senelių ir neįgaliųjų globa namuose, teikiamos nemokamos psichologo konsultacijos.

 

Nuo 2012 m. liepos mėnesio pagalbos centre „Rūpintojėlis” pradėta įgyvendinti ES projektą “Kompleksinė pagalba socialinės atskirties asmenims”, kuris bus vykdomas Alytaus, Lazdijų, Marijampolės bei Kybartų savivaldybėse. Projekto tikslas - įdarbinti ilgalaikius bedarbius, tai yra tuos, kurie 2 metus nedalyvavo darbo rinkoje; dirbti su socialinės rizikos šeimomis; neįgaliaisiais; kalinčiais asmenimis, kuriems iki bausmės atlikimo pabaigos likę 24 mėnesiai; grįžusiais iš įkalinimo įstaigų; priklausomybės ligomis sergantiems ir besigydantiems žmonės; organizuoti profesijų įsigijimo kursus – soc. darbuotojų padėjėjų, buhalterių, medienos apdirbėjų, stalių – dailidžių, barmenų – padavėjų, kirpėjų, elektrikų. Projekto įgyvendinimo trukmė -3 metai.

 

Įgyvendinant programą „Vyresnio amžiaus Marijampolės gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir bendruomeninio aktyvumo skatinimas“ , remiamą iš Marijampolės savivaldybės sveikatos fondo yra globojami sunkiai sergantys ir neįgalūs asmenys namuose, organizuojamas jų dienos užimtumas.

 

Lietuvos Carito projekte „Modernus bendruomeninis šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ teikiamos slaugos namuose paslaugos Marijampolės mieste. Projekto veiklomis yra siekiama padėti šeimos narius slaugantiems asmenims derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus - t.y. išlaikyti darbą arba jį susirasti. Nedirbantiems asmenims yra sudaroma galimybė mokytis – užsienio kalbų, kompiuterinio raštingumo, socialinių įgūdžių, slaugos bei atlikti darbinę praktiką Caritas organizacijoje. Tol kol šie asmenys mokosi arba dirba, projekte įdarbinti darbuotojai ir savanoriai prižiūri jų sergančius šeimos narius jų namuose.

 

Pagalbos centras „Rūpintojėlis“ vykdo ir priklausomybių prevencijos programas finansuojamos Marijampolės sveikatos fondo lėšomis, tai „Pagalba priklausomybės ligomis sergantiems. Priklausomybių prevencija“ ir Priklausomybių prevencinė programa vaikams „Linas”, kurių tikslas teikti kompleksinę pagalbą asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis bei jų šeimos nariams, organizuoti savipagalbos grupę vaikams nuo 7 iki 12 metų, kurių vienas iš tėvų serga priklausomybės liga.

 

Organizuojama pagalba vaikams turintiems sunkumų mokykloje ar patiriantiems patyčias vykdant projektus „Didysis draugas/Didžioji draugė”, „Patyčių prevencija. Vaikų psichinės sveikatos gerinimas“. Įgyvendinant Marijampolės savivaldybės Jaunimo užimtumo 2011-2014 metų programas Pagalbos centre „Rūpintojėlis” vykdomas projektas „Aš ir tu – būkime kartu“, kurio tikslas žalingų įpročių bei elgesio prevencija per Marijampolės savivaldybės jaunimo aktyvinimą savanoriškoje veikloje.

 

Po veiklos pristatymo vyskupas R. Norvila, vyskupo generalvikaras mons. G. Kuliešius bei Vilkaviškio Caritas direktorius kun. A. Liepa prie arbatos puodelio kalbėjosi su Carito darbuotojais, kurie dalinosi savo džiaugsmais ir rūpesčiais patiriamais artimo meilės tarnystėje, aptarė iššūkius lydinčius organizuojant pagalbos teikimą.

 

Dėkojame Jo Ekscelencijai vyskupui Rimantui Norvilai už ypatingą dėmesį Carito organizacijai.

 

Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija

 

Caritas Lietuvoje 30 metų


Raskite mus!


Popiežiaus intencija rugsėjo mėnesiui

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai