Už saugią Lietuvą


Aukok CaritasŠiaulių vyskupijoje

Adresas: Tilžės g. 186, LT-76296 Šiauliai

Tel.:  8 657 45358

El. paštas siauliuvc@gmail.com

Puslapis internete: http://siauliuvyskupija.lt/kurija-ir-institucijos-2/caritas/

Pirmininkas – J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS

Direktorius – kun. teol. lic. Tomas Janavičius

Direktoriaus pavaduotoja – Zita Baranauskienė

Nuo 1989 m. veikianti vyskupijos Caritas organizacija vienija Šiaulių vyskupijos parapijų ir kitų institucijų Caritas grupes ir siekia spręsti socialinius bei karitatyvinius uždavinius. Caritas grupės veikia daugelyje vyskupijos parapijų. Šiuo metu vyskupijosCaritas skyriai veikia 12-oje miestų.

Vyskupijos dekanatuose ir parapijose veikiančios Caritas organizacijos didžiausia dėmesį skiria darbui su vaikais, vykdo vaikų vasaros stovyklas, lanko senus sergančius asmenis.

Veikla

Vaikų dienos centrai. Vaikų dienos centruose juos lankantiems vaikams sudaroma galimybė gauti maitinimą, rūpinamasi vaikų užimtumu, teikiama pagalba ruošiant pamokas. Lygiagrečiai darbui su vaikais yra dirbama su dienos centrus lankančių vaikų šeimomis.

Vaikų globos namai. Pamūšyje veikiančiuose vaikų globos namuose nuolat yra globojami įvairaus amžiaus vaikai. Vaikams suteikiamos geros gyvenimo sąlygos, maitinimas, rūpinamasi jų ugdymu ir laisvalaikiu.

Ligonių slauga. Parapijų Caritas savanoriai lanko ir, esant poreikiui, globoja sunkiai sergančius, senus ar vienišus parapijos gyventojus.

Vykdomi projektai

Šiaulių vyskupijos Caritas vykdo „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“. Šiame projekte teikiama pagalba asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo seksualinės prievartos ir/ar įvairių prekybos žmonėmis formų: prostitucijos, prievartinio darbo, išnaudojimo nusikalstamoms veikoms, fiktyvių santuokų, elgetavimo. Taip pat „Slaugos ir sielovados namuose“ projektas, kuris teikia pagalba vienišiems ligoniams. Vykdomas ESU (Savo gyvenimo kalvis) projektas skirtas profesinių ir socialinių įgūdžių gerinimui per prasmingą savanorišką patirtį ir teorinius profesinio orientavimo mokymus.

Reklama

 


Raskite mus!


Šv. Tėvo intencijos 10 mėn

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija, 2016!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai