Šviesos žemėlapis


Aukok CaritasApie "Youthpass"

Kas yra Youthpass?

  • įrankis (koncepcija, metodai), leidžiantis apibūdinti mokymosi rezultatus bei jauno žmogaus bendrųjų gebėjimų (key competences) tobulėjimą.
  • dokumentas, patvirtinantis dalyvavimą programoje „Veiklus jaunimas“, jo metu įgytą neformalaus ugdymo patirtį, bei pripažįstantis dalyvavimą projekte kaip neformalaus ir savaiminio mokymosi laikotarpį.

Youthpass strategiją yra patvirtinusi Europos Komisija. Jis yra naudojamas visose šalyse, kurios dalyvauja programoje „Veiklus jaunimas“. Tiek Europos Komisija, tiek programos „Veiklus jaunimas“ nacionalinės agentūros siekia, kad šis Youthpass pažymėjimai būtų kuo plačiau pripažįstami ir atpažįstami vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.


Kuriuose veiksmuose ir priemonėse veikia Youthpass?
Youthpass pažymėjimus turi teisę gauti visi programos "Veiklus jaunimas" dalyviai, nuo 2007 m. sausio 1 d. dalyvavę šių veiksmų (priemonių) projektuose:
Priemonė 1.1 Jaunimo mainai
Priemonė 1.2 Jaunimo iniciatyvos
Veiksmas 2 Europos savanorių tarnyba
Priemonė 3.1 Jaunimo mainai, mokymas ir bendradarbiavimo tinklų kūrimas (tik Mokymo kursų dalyviai)
Priemonė 4.3 Mokymas ir bendradarbiavimo tinklų kūrimas (tik Mokymo kursų dalyviai)
Ateityje Youthpass pažymėjimus galės gauti ir kitų veiksmų/priemonių projektų dalyviai.


Youthpass pažymėjimai išduodami tik programos „Veiklus jaunimas“ dalyviams. Nei ankstesnėje programoje „Jaunimas“, nei kitose nacionalinėse bei tarptautinėse programose šis dokumentas kol kas nėra naudojamas.

 
Kokia informacija pateikiama Youthpass pažymėjime?
Youthpass pažymėjimas turi vieningą struktūrą, aiškų išdėstymą, jame pateikiama ši informacija:

  • Duomenys apie projekto dalyvį
  • Bendras programos "Veiklus jaunimas" veiksmo/priemonės aprašymas
  • Glausta informacija apie projektą ir veiklą, kurią vykdė dalyvis
  • Dalyvio individualios mokymosi patirties ir rezultatų aprašymas ir įvertinimas.

Youthpass pažymėjimas gali būti pildomas ir išduodamas visomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis.
 

 

INFO DĖL COVID-19

          

Paaukok vaikams


Popiežiaus intencija 2020-04 mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai