Už saugią Lietuvą


Aukok CaritasĮgyvendinti Lietuvos Caritas projektai

Vaikų dienos centras „Vaikų stotelė“ ir pagalbos šeimai programa
Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapija
Koordinatorė – Kristina Jonėnienė, mob. tel. +370 601 14359, +370 611 95160
 
Slaugos ir globos namuose tarnyba / Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija
Koordinatorė – Jūratė Matikovienė, mob. tel. +370 676 38 333
 
     Teistų asmenų globos ir reintegracijos programa 
     Dienos centras atskirtyje esantiems asmenims               
     Kauno arkivyskupijos Caritas
     Koordinatorė - Milita Žičkutė-Lindžienė, mob. tel. +370-646-47157
     
Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centras / Kauno arkivyskupijos Caritas
Koordinatorė – Polina Šedienė, mob. tel. + 370 646 37802
 
Pagalbos smurto, prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms programa / VŠĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI)
Vadovė - Kristina Mišinienė, mob. tel. +370 671 32147
 
 
 

Reklama

 


Raskite mus!


Šv. Tėvo intencija Kovo mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija, 2016!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai