Šviesos žemėlapis


Aukok CaritasKaip dalyvauti EST

Kas gali tapti EST savanoriu?

Savanoriu gali tapti kiekvienas jaunas žmogus nuo 18 iki 30 metų, neatsižvelgiant į jo kilmę, teisėtai ir nuolat gyvenantys Programos šalyje arba šalyje partnerėje. Savanoris turi būti pasiryžęs sutartą laiką gyventi ir atlikti savanorišką tarnybą kitoje šalyje.

Ypač stengiamasi ir skatinama, kad EST įtrauktų mažiau galimybių turinčius žmones, taip pat neįgalius jaunuolius. Tokioje veikloje gali dalyvauti ir 16-17 metų jaunuoliai, jeigu šiai veiklai yra rengiamasi kompetentingai, atsižvelgiama į konkrečius poreikius, užtikrinamas savanorio palydėjimas ir veiklos tęstinumas.


Kaip tapti EST savanoriu?

 1. Visų pirma reikėtų kreiptis į artimiausią siunčiančią organizaciją Lietuvoje. 
  Žr. Siunčiančios organizacijos Lietuvoje (pdf) 

  Siunčianti organizacija kartu su savanoriu aptars dalyvavimo EST projekte galimybes, išsiaiškins savanorio lūkesčius, norus bei motyvaciją vykti į EST tarnybą.

 2. Kartu su siunčiančios organizacijos pagalba savanoris ieško priimančios organizacijos kitoje šalyje.

  Tą galima daryti keliais būdais:

  • ieškoti priimančios organizacijos EST partnerių paieškos portale www.youthnetworks.eu.
  • ieškoti priimančių organizacijų specialioje duomenų bazėje Internete, adresu http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm ir kreiptis į pasirinktas organizacijas dėl galimybės atlikti jose EST tarnybą. Duomenų bazėje pateikiami visų Europoje akredituotų EST organizacijų aprašymai ir kontaktai, tačiau nenurodyta, ar organizacija šiuo metu ieško savanorių.
   Kreipiantis į organizaciją, dažniausiai kartu siunčiama užpildyta Savanorio anketa (formą galima rasti skyrelyje Paraiškų formos ir kiti dokumentai), trumpa motyvacija, kartais - gyvenimo aprašymas (CV).
  • priimančią organizaciją gali pasiūlyti siunčianti organizacija iš savo turimų partnerių sąrašo.
    
 3. EST projektą koordinuojanti organizacija, kartu su projekto partnerėmis organizacijomis rengia ir teikia projekto paraišką finansavimui gauti.

  Paraiška teikiama JTBA, kitos šalies nacionalinei agentūrai arba Vykdomajai agentūrai, įsikūrusiai Briuselyje.
   
 4. Jeigu projektas patvirtinamas, savanoris gali ruoštis ir vykti savanoriškai tarnybai į pasirinktą priimančią organizaciją paraiškoje numatytu metu.

Prieš prasidedant EST, savanoris kartu su siunčiančia, priimančia bei koordinuojančia organizacijomis pasirašo EST sutartį, kurią parengia projektą koordinuojanti organizacija.

Siunčianti organizacija padeda savanoriui pasiruošti išvykimui ir savanoriškai tarnybai, pasirūpina jo draudimu, kelionės bilietais bei kitais praktiniais klausimais.

Prieš išvykdamas savanoris taip pat dalyvauja EST savanorių mokymuose prieš išvykstant.

(Mokymai savanoriams).

INFO DĖL COVID-19

          

Paaukok vaikams


Popiežiaus intencija 2020-04 mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai