Šviesos žemėlapis


Aukok CaritasKompleksinė pagalba epilepsija sergantiems ir raidos sutrikimų turintiems vaikams

CARITAS INICIATYVA KARTU SU PARTNERIAIS VYKDOMAS PROJEKTAS
 
„Kompleksinės integruotos pagalbos psichosocialinių paslaugų modelio sukūrimas epilepsija sergantiems ir raidos sutrikimus turintiems vaikams ir jų šeimos nariams“
Projektu siekiama parengti įrodymais grįstą kompleksinės integralios pagalbos paslaugų modelį, kuris pagerintų sergančiųjų epilepsija ir turinčių raidos sutrikimų vaikų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybę ir mažintų gretutinių psichikos sveikatos sutrikimų dėl kompleksinės pagalbos stokos išsivystymo tikimybę. Šiuo projektu siekiama sukurti ir praktikoje išbandyti kompleksinį preventyvų psichosocialinės gerovės didinimo modelį. 
Kompleksinės integruotos pagalbos psichosocialinių paslaugų modelio veiksmingumą užtikrina multiprofesinės komandos teikiamos paslaugos, orientuotos į gilesnį vaiko ir jo šeimos problemų suvokimą, individualių, tik tai šeimai skirtų problemų sprendimo būdų parinkimą, vaiko ir jo aplinkos švietimą ir pritaikymą.
 
SPECIALISTŲ KOMANDA
Socialinio darbuotojo paslaugos: indivudualios ir grupės konsultacijos; šeimos/vaiko poreikių vertinimas; paslaugų šeimai/vaikui planavimas; pagalbos šeimai/vaikui koordinavimas; tėvų/globėjų savitarpio pagalbos grupės organizavimas.
 
Psichologo paslaugos: indivudualios ir grupės konsultacijos; emocinės būklės vertinimas; egzistencinė terapija; muzikos terapija; emocinis kognityvinis koučingo metodas „Vesk vaiką sėkmės link“ tėvams/globėjams;
 
Ergoterapeuto paslaugos vaikams: savitvarkos, asmens higienos įgūdžių ugdymas; rankų funkcijos stiprinimas, liemens kontrolė; pažintinių funkcijų vertinimas ir lavinimas; atminties ir dėmesio koncentracijos gerinimas; tinkamos mokymosi aplinkos kūrimas.
Socialinio darbuotojo padėjėjo paslaugos: pagalba specialistams, šeimoms pagal poreikį; vaikų užimtumas.
 
Meno terapeuto paslauga – dailės terapija.
 
Gamtos terapeuto individualūs ir grupės užsiėmimai: pasivaikščiojimas gamtoje; žaidimai gamtoje; sensomotorinius pojūčius lavinantys užsiėmimai.
 
KVIETIMAS
Kviečiame 2-18 metų vaikus, sergančius epilepsija ir turinčius raidos sutrikimus, ir jų šeimas atvykti nurodytu adresu ir susitikti su mūsų specialistais. Kartu suplanuosime Jūsų vaikų poreikius atitinkančius užsiėmimus. Mūsų paslaugos nemokamos.
 
KONTAKTAI
El. pašto adresas: caritas.epilepsija@gmail.com
Buveinės adresas: Papilio g. 5, Kaunas
Tel. nr. 8-646 37802
 
 
 

INFO DĖL COVID-19

          

Paaukok vaikams


Popiežiaus intencija 2020-04 mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai