Už saugią Lietuvą


Aukok CaritasSlauga ir globa namuose

Slaugos ir globos namuose skyrius

Kristaus Prisikėlimo parapijos Caritas tiesiogiai bendruomenėje vykdo socialinę ir karitatyvinę Bažnyčios misiją, tarnaujant vargstantiems. Tai parapijinė struktūra, teikianti paslaugas visiems pagalbos reikalingiems asmenims, ypatingai neįgaliems, vienišiems, sergantiems priklausomybių ligomis, nuteistiesiems ar dėl kitų priežasčių priskiriamiems socialiai pažeidžiamų asmenų grupei.

 

PAGALBOS NAMUOSE TARNYBA

Pagalbos namuose tarnyba - tai jungtinė, pagalbos namuose teikimo komanda, kurią sudaro Lietuvos Caritas Slaugos ir globos namuose skyriaus ir parapijos darbuotojai bei savanoriai. 2015 m. remiantis dvišaliu susitarimu tarp parapijos ir Lietuvos Caritas organizacijos, Pagalbos namuose tarnyba perduota administruoti Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijai. Tarnybos darbuotojai ir savanoriai lanko sergančius, vienišus, neįgalius ir kitus pagalbos reikalingus žmones jų namuose ir nemokamai teikia visas reikalingas paslaugas. Žmonės lankomi viso I-ojo Kauno dekanato teritorijoje. Tarnybos veikloje dalyvauja socialiniai darbuotojai, slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, ergoterapeutai, psichologas, kurie lanko gyventojus namuose ir teikia reikalingas paslaugas. Lankomiems žmonėms padedama susitvarkyti buityje, gaminamas maistas, padedama apsirūpinti kasdienine švara ir higiena (prausimasis, sauskelnių keitimasis), padedama atliekant kitas socialines medicinines paslaugas, esant poreikiui- ligonio lankymui kviečiamas kunigas. Taip pat konsultuojami ir mokomi ligonius prižiūrintys artimieji ir bendruomenės nariai. Esant poreikiui, tarnybos darbuotojai lydi neįgaliuosius į poliklinikas, darbingumo nustatymo komisijas, kitas viešas erdves, organizuoja šventes ir išvykas (į Šiluvos šventovę ir pan.).

Visos paslaugos teikiamos nemokamai.

 

Pagalbos namuose tarnybos kontaktai:

Koordinatorė – Jūratė Matikovienė, mob. tel. 8 676 38 333

Kristaus Prisikėlimo parapijos namai, Aukštaičių g. 6, Kaunas, mob. tel.: 8 683 18 181, el. paštas: lc.slauga@gmail.com

Priėmimo laikas: Pirmadieniais - penktadieniais nuo 9.00 iki 10.00 val. (kitu metu ligoniai lankomi namuose)

Reklama

 


Raskite mus!


Šv. Tėvo intencija Vasario mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija, 2016!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai