Už saugią Lietuvą


Aukok CaritasTeistų asmenų globa ir reintegracija

PROJEKTAS “Teistų asmenų globa ir reintegracija”

Lietuvos Caritas daugiau nei 10 metų vykdo projektą „Teistų asmenų globa ir reintegracija“, kuriuo siekiama, kad teistieji per socialines veiklas, sielovadą, kryptingą ugdymą bei aplinkos veiksnius taptų savarankiškais pilnaverčiais piliečiais.

Veiklos:

·         Teikiamos bendrosios socialinės paslaugos: konsultavo; informavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, transporto organizavimo, maitinimo organizavimo (savaitgaliais), materialinė pagalba.

·         Organizuojamas nuteistųjų užimtumas įkalinimo įstaigose

·          Organizuojami ir savanorių pagalba vedami Alfa kursai.

Teikiama pagalba asmenims: bausmę atliekantiems nuteistiesiems įkalinimo įstaigose (pataisos namuose); bausmę atlikusiems nuteistiesiems; lygtinai paleistiems iš pataisos namų; nuteistiesiems, kuriems bausmės vygdymas atidėtas;  nuteistųjų šeimos nariams.

Mūsų tikslas  – teikti kompleksinę socialinę ir sielovadinę pagalbą asmenims, kurie padarė nusikalstamas veikas, siekiant, kad jie pripažinę padarytas klaidas galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę ir gyventi pilanavertišką gyvenimą.

Mūsų vizija – sukurti palankią terpę, kurioje dviguba bausmė nebūtų taikoma, t.y. žmogus atlikęs bausmę galėtų jaustis priimtas ir sulaukti reikiamos pagalbos, kad nenustotų  tikėti savo žmoniškuoju orumu ir vertumu.

 

 

DIENOS CENTRAS kviečiantis ateiti benamius ir buvusius nuteistuosius

Dienos centras pradėjo veikti 2014 m. lapkričio 24 d. Jo veiklą iniciavo Lietuvos Caritas bendradarbiaudamas su Kauno arkivyskupijos Caritas ir Kauno miesto nakvynės namais.

Veikla. Dienos centras atviras lankytojams kiekvieną darbo dieną nuo 9 iki 13 valandos.  Teikiamos socialinio darbutojo konsultacijos. Taip pt čia lankytojai gali leisti laiką šiltose patalpose, atsigerti arbatos, žiūrėti televizorių, skaityti spaudą, spręsti kryžiažodžius, žaisti stalo žaidimus ir pan. Dienos centro veikla organizuojama pagal kalendorines ir religines šventes: vedamos diskusijos – pokalbiai, žiūrimi ir aptariami filmai daromi rankdarbiai ir pan.

 

Pagrindiniai mūsų darbo principai – konfidencialumas, pagarba teistam asmeniui (saugant jo orumą), bendradarbiavimas, priėmimas ir neteisimas.

Benamių ir buvusių nuteistųjų dienos centrą finansuoja Kazickų šeimos fondas ir Kauno miesto savivaldybė

KONTAKTAI:

Centrinė būstinė: Papilio g. 5, Kaunas  LT–44275

Projekto koordinatorė  – Milita Žičkutė mob.tel. (+370) 646 47157, faksas (8-37) 20 55 49, caritas.reintegracija@gmail.com

Socialinė darbuotoja – Lijana Pranskevičienė mob.tel. (+370) 676 57724, reintegracija@gmail.com

 

Dienos centras: Partizanų g. 5, Kaunas LT-50207

Socialinė darbuotoja – Erika Panova

Dienos centro darbuotojas - Mindaugas Drūlia

caritas.dienoscentras@gmail.com

Reklama

 


Raskite mus!


Šv. Tėvo intencija Vasario mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija, 2016!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai