Už saugią Lietuvą


Aukok CaritasTelšių vyskupijoje

Adresas: Laukuvos 2, 90311 Rietavas

Tel. 8 61515922    

El. p.: telsiucaritas@gmail.com

Svetainė internete http://www.telsiucaritas.lt/  

Pirmininkas – J.E. Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas

Direktorius – kun. Antanas Gutkauskas, mob. tel. 8-615-15922;

Direktoriaus pavaduotoja - Regina Balčiūnienė, mob. tel. 8-671-70789

Nuo 1989 m. veikianti vyskupijos Caritas organizacija vienija Telšių vyskupijos parapijų ir kitų institucijų Caritas grupes ir siekia spręsti socialinius bei karitatyvinius uždavinius. Caritas grupės veikia daugelyje vyskupijos parapijų Šiuo metu vyskupijos Caritas skyriai veikia 56-iose parapijose.

Veikla

Senelių namai. Vyskupijoje veikiantys 5 senelių namai priima gyventi sunkiai besiverčiančius, vienišus asmenis.

Vaikų dienos centrai. Vaikų dienos centruose juos lankantiems vaikams sudaroma galimybė gauti maitinimą, yra vykdoma dienos priežiūra ir ugdymas.

Labdaros valgyklos. Veikiančiose 3 labdaros valgyklose ir maitinimo punktuose darbo dienomis yra maitinami nepasiturintys ir vargstantys Telšių vyskupijos gyventojai.

Caritas parapijose. Teikiama ir priimama parama daiktais ir drabužiais vargstantiems Telšių vyskupijos „Carito“ teritorijoje esančiuose parapijų centruose.

Vykdomi projektai

Be jau minėtos Telšių Caritas vykdomos veiklos, vyskupijos Caritas vykdo „Pagalbos prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“ asmenims teikiama pagalba įtrauktiems į prostituciją ar tapusiems prekybos žmonėmis aukoms, „Globa ir sielovada ligonio namuose“ teikia sielovadinę, socialinę ir psichologinę pagalbą sunkiai sergantiems, vienišiems, socialiai remtiniems žmonėms namuose, „Maistas ant ratų“ kartu su organizacija „Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba“ vykdomas projektas, darbo dienomis 25-iems skurdžiai gyvenantiems Klaipėdos miesto gyventojams pristato karšto maisto į namus, „Naujų savanorių mokymų programa“ šių mokymų pagrindinis tikslas padėti atėjusiam savanoriui pažinti, atrasti ir išreikšti save, išklausant teorinių žinių kursą bei išbandyti save praktinėje „Caritas“ veikloje.

Reklama

 


Raskite mus!


Šv. Tėvo intencijos 10 mėn

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija, 2016!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai