Už saugią Lietuvą


Aukok CaritasVilniaus arkivyskupijoje

Adresas: Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius

Tel.: (5) 2611014, faksas: (5) 2314396     

El. p. info@vilnius.caritas.lt 

Puslapis internete: www.vilnius.caritas.lt

Pirmininkas – J.E. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras GRUŠAS

Direktorius – DAIVA KANEVIČIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja karitatyvinėms veikloms parapijose – Margarita VYSKUPAITIENĖ 

Reikalų vedėja - Edita KUNDROTIENĖ

 

Nuo 1989 m. veikianti arkivyskupijos Caritas organizacija vienija Vilniaus arkivyskupijos dekanatuose veikiančias Caritas grupes ir siekia spręsti socialinius bei karitatyvinius uždavinius.

Pagrindinė arkivyskupijos Caritas veikla ilga laika buvo koncentruota Vilniaus mieste, šiuo metu stengiamasi ją išplėsti ir vystyti didžiojoje dalyje arkivyskupijos dekanatų. Šiuo metu Vilniaus arkivyskupijoje veikia 19-ika Caritas skyrių.

Veikla

Amatų mokymo centras. Amatų mokymo centre yra vykdomas sunkumus išgyvenančio ir mažesnes socialine galimybes turinčio jaunimo profesinis mokymas bei jų užimtumo ir laisvalaikio organizavimas. Jaunuoliai, lankantys centrą yra mokomi paveikslų, medžio dirbinių, metalo dirbinių restauravimo; statybininko – apdailininko, virėjo – konditerio ir staliaus amatų.

Laikinieji namai. Nakvynės namuose suteikiama nakvynė patiems vargingiausiems, neturintiems pastogės vilniečiams ir atvykusiems iš regionų asmenims.

Socialinis centras "Betanija". Nuo 2014 metų valgykla išplėtė teikiamą pagalbą, centre apsilankę žmonės ne tik gauna maisto, bet ir gali kokybiškai ir saugiai praleisti laiką dienos centre bei naudotis higienos kambario paslaugomis.

Motinos ir vaiko globos namai. Šiuose namuose siūloma pagalba besilaukiančioms bei moterims su kūdikiais ir mažais vaikai, neturinčioms gyvenamosios vietos, pajamų būtiniausiems poreikiams patenkinti, patyrusioms psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, atstumtoms artimųjų.

Užsieniečių integracijos programa. Pagrindinis tikslas - pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų, naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečių sėkminga socialinė integracija Lietuvoje.

Socialinė tarnyba. Teikiama ir priimama materialinė parama Vilniaus miesto ir regionų vargstantiems.

Caritas parapijose. Vilniaus arkivyskupija suskirstyta į aštuonis dekanatus, joje yra 95 parapijos. Šiuo metu Caritas skyriai yra 23 parapijose, 4-iose vyksta kita parapijinė karitatyvinė veikla. Šis padalinys koordinuoja, palaiko ir atstovauja dekanatų ir parapijų Caritas.

Vaikų ir paauglių dienos centras „Vilties Angelas“. Dienos centre teikiama kasdienė pagalba socialinės rizikos grupės vaikams, jaunuoliams bei jų tėvams. Taip pat metodinė pagalba arkivyskupijoje veikiančioms vaikų programoms.

Kavinė mokymų centras "Agapė". 2008 m. Vilniaus pal. J. Matulaičio parapijos patalpose Vilniaus arkivyskupijos "Carito" įkurta kavinė "Agapė" siekia tapti bendruomenės susitikimo vieta. Kavinės gaunamas pelnas yra skirtas padėti socialiai jautriai grupiai - moterims, ilgą laiką neturinčioms darbo - integruotis į darbo rinką ir visuomenę.

Nuteistųjų konsultavimo centras (NKC). Profesionalių darbuotojų ir savanorių komanda veikianti „Caritas“, dirbanti su nuteistaisiais ir jų aplinka dėl pavykusios integracijos į visuomenę, teikiant kokybišką konsultavimą ir siekiant socialinių paslaugų atvirumo ir tęstinumo. NKC yra vieta, kur nuteistieji: gali gauti pagalbą sprendžiant sudėtingas socialines bei psichologines problemas, konsultuojami teisiniais klausimais. Inicijuojama ir teikiama kompleksiška pagalba siekiant lengvesnės asmens integracijos į visuomenę.

"Artumo" programa. Programos veikla orientuota į sielovadą, bei globos ir slaugos teikimą vienišiems, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, siekiant palengvinti jų išgyvenimus patiriamus dėl ligos, senatvės, apleistumo, bei jų artimiesiems, kuriems tenka pagrindinė priežiūros ir slaugos dalis. Asmenys lankomi namuose teikiant globos bei slaugos paslaugas jų gyvenamojoje vietoje.

Priklausomų asmenų bendruomenė "Aš esu". Bendruomenės „Aš esu“ veikla apima reabilitacijos, reintegracijos, artimųjų, visuomenės jautrinimo, sklaidos į Vilniaus arkivyskupijos parapijas programas. Bendruomenėje nuolat gyvena nuo 15 iki 20 asmenų priklausomų nuo alkoholio, narkotikų, azartinių lošimų. Bendruomenėje dirba kompleksinę pagalbą priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems suteikti galinti sielovadininkų, psichiatrų, psichologų, socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų ir savanorių komanda.

Šeimos paramos centras. Pagrindinis centro tikslas teikti paramą ir palaikymą sunkumus išgyvenančiai šeimai (orientuojamės į šeimas, gyvenančias Vilniaus miesto Senamiesčio, Naujininkų, Rasų, Naujamiesčio mikrorajonuose

Vaikų globos namai. Vš.Į. Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namai jau keturioliktus metus teikiame paslaugas – laikinąją ar nuolatinę globą – vaikams, netekusiems tėvų globos ar našlaičiams.

Vaikų dienos centrai regionuose.

·         Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų parapijos "Carito" vaikų dienos centras "Nazaretas"

·         Ignalinos Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijos ,,Carito“ vaikų dienos centras ,,Eldoradas“

·         Karvio Šv. Juozapo parapijos ,,Carito“ ,,Šv. Marijos Eugenijos“ vaikų dienos centras

·         Lentvario parapijos vaikų dienos centras ,,Akimirka“

·         Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijos ,,Carito“ vaikų dienos centras

·         Švenčionėlių parapijos vaikų dienos centras ,,Šypsenėlė“

·         Švenčionių parapijos vaikų dienos centras ,,Liepsnelė“

·         Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos ,,Carito“ vaikų ir paauglių dienos centras ,,Svajonė“

Žvakelių dirbtuvės. Dirbtuvių tikslas - padėti žmogui reintegruotis į darbo rinką, suteikiant galimybę įsidarbinti tarpinėje darbo vietoje, įgyti darbinių bei socialinių įgūdžių ir juos pritaikyti asmeniniame gyvenime bei tolimesnėje profesinėje veikloje.

Pagalbos patyrusiems smurtą programa. Programos misija - padėti Vilniaus arkivyskupijos bendruomenei atpažinti, konfrontuoti ir laisvintis iš smurto, išnaudojimo, vergovės kultūros bei siekti, kad dalyvaujančių smurte gyvenimai pavyktų.

Vykdomi projektai

Vilniaus arkivyskupijos Caritas padaliniai kiekvienais metais įgyvendina arti 40 įvairiausių projektų. Išskirtiniai yra Vilniaus apskrities pažeidžiamų moterų integracijos projektas, išėjusių iš laisvės atėmimo vietų asmenų adaptacijos visuomenėje ir integracijos į darbo rinką centras „Gyventi laisvai laisvėje“, socialiai pažeidžiamų moterų darbinių įgūdžių ugdymas ir verslumo skatinimo projektas „Mokymo centras-kavinė“, ES savanorių tarnyba.

Šiuose projektuose teikiama pagalba vienišoms moterims, auginančioms vaikus iki 6 metų, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų asmenims bei jaunuoliams, norintiems įsijungti į tarptautinę savanorišką veiklą.

Reklama

 


Raskite mus!


Šv. Tėvo intencijos 10 mėn

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija, 2016!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai