Šviesos žemėlapis


Aukok CaritasPagalba migrantams

Europos fondo projektas integracijai mokymo centras „Svetinga Lietuva“ naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams 2013 – 2014.06.30

 

 

 

Pagrindinis projekto tikslas – supažindinti naujai atvykstančius trečiųjų šalių piliečius su Lietuvos visuomene ir žiniomis apie Lietuvą. Svarbu sukurti sąlygas ir galimybes naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams pažinti priimančią visuomenę, jos kultūrines vertybes, kalbą, istoriją ir kitus migrantų integracijai įtaką darančius veiksnius, padedančius imigrantams stiprinti socialinius ryšius su juos priimančios valstybės institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis, ir su visuomenėje egzistuojančiomis bendruomenėmis bei jų nariais. Projektas yra įgyvendinamas dviejuose didžiausiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje ir Kaune. Kadangi Vilniuje gyvena didžiausias TŠP skaičius, o Kaune nėra įsteigta nei vieno centro, kuriame būtų teikiamos nemokamos paslaugos trečiųjų šalių piliečiams ir, kartu, įveikiami integracijos metu kylantys sunkumai, TŠP teikiamų paslaugų poreikis šiuose miestuose itin didelis. Projekto įgyvendinimo metu numatomos projekto veiklos:

  • Lietuvių kalbos ir literatūros kursai naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams Vilniuje/Kaune;

  • Lietuvių istorijos - pilietinio pažinimo kursai naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams Vilniuje/Kaune;

  • Lietuvos kultūros kursai naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams Vilniuje/Kaune į kuriuos įeina lietuviško dokumentinio ir meninio kino kursai, lietuvių muzikos kursai, lietuviško teatro kursai bei lietuviško vaizduojamojo meno kursai;

  • Vykdomos istorinės – pažintinės - kultūrinės išvykos į įvairius Lietuvos rajonus, muziejus, galerijas, parodas, teatrus bei kino teatrus tam, kad įgalintų TŠP per įvairias tarpusavyje koreliuojančias technikas pažinti Lietuvą, jos kultūrą, mentalitetą ir vertybes.

Šių paslaugų kompleksas suteikia galimybę naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams jaustis laisviau, aktyviau dalyvauti priimančios šalies gyvenime, susipažinti su miestų gyvenimu, bendruomene, kultūra, tradicijomis, užsiimti įvairiomis veiklomis, susirasti darbą ir pan. Visa tai turi teigiamos įtakos naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečių adaptacijai ir jų integracijai Lietuvoje.

Norėdami sužinoti daugiau apie mokymo centro „Svetinga Lietuva“ naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams veiklą, galite kreiptis:

 

Ilma Skuodienė
mob. +370 650 26936
ilma.varzinskaite@gmail.com

INFO DĖL COVID-19

          

Paaukok vaikams


Popiežiaus intencija 2020-04 mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai