Šviesos žemėlapis


Aukok CaritasProjektai 2017 m.

2017 m. liepos - gruodžio mėn. įgyvendinome projektą "Paslaugų tinklo stiprinimas prekybos žmonėmis ir seksualinės prievartos aukoms Kauno mieste". Finansavo - Kauno miesto savivaldybė.

Projekte tiesioginę pagalbą gavo 12 asmenų (socialinio darbuotojo, psichologo konsultacijos, apgyvendinimo, pavežėjimo paslauga). 

 

Image result

2017 metais įgyvendinome projektą "Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms" bendradarbiaudami su VŠĮ "Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras". Finansavo - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekte tiesioginę pagalbą gavo 130 asmenų (teisinė, neatidėliotina medicinos pagalba; laikinas apgyvendinimas (iki 6 mėn.), socialinės paslaugos, pagalba integruojantis į darbo rinką). 

----------------------

2017 metais įgyvendinome projektą "Vaikų stotelė" bendradarbiaudami su Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapija. Finansavo - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekte tiesioginę pagalbą gavo 35 vaikai iš 24 šeimų, besinaudojančių Vaikų dienos centro paslaugomis (gyvenimo, asmens higienos įgūdžių ugdymo paslaugos; informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugos; socialinės ir psichologinės krizių įveikimo paslaugos). 

INFO DĖL COVID-19

          

Paaukok vaikams


Popiežiaus intencija 2020-04 mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai