Šviesos žemėlapis


Aukok CaritasVeikla

Svarbiausia mūsų užduotis ir tikslas – dalintis gailestingumu ir suteikti pagalbą Jums.

Prašyti paramos sunkiu gyvenimo momentu reiškia būti stipriu ir apsisprendusiu pakilti. Lietuvos Caritas yra pasiruošęs suteikti jums taip reikalingą pagalbą. Net jei ir atrodo, jog to padaryti nebegali niekas, mes sakome: pabandykime problemas spręsti visi drauge. Pažadame, Lietuvos Carite viltis visuomet yra gyva!

Mes galime Jums padėti:

Vaikų dienos centrai

Kai Dievas nusprendė įsikūnyti, jis tai padarė gimdamas ir augdamas šeimoje, – tokiu būdu ji tapo išskirtine išganymo istorijos dalyve.

Šeima – tai didžiuliai rūmai, kuriuose gyvena motinos, tėvo ir vaikų meilė, gerumas, tarpusavio pagarba, tačiau šeimai reikia ruoštis, vaikus ugdyti nuo pat mažumės ir tai nėra tik pačios šeimos, bet ir visos visuomenės uždavinys. Caritai Lietuvoje jau 25 metus stengiasi padėti šeimoms kurioms reikalinga įvairi pagalba. Vaikų dienos centruose vaikai ir jų šeimos nariai nuolat randa šilumą, užuojautą, gerumą ir meilę.

 

Benamystę išgyvenančių asmenų dienos centrai Vilniuje ir Kaune

Benamystė dažnai yra įvardijama kaip kraštutinė skurdo ir socialinės atskirties forma ar reiškinys, kurį galima analizuoti žmogaus teisių, socialinės ir ekonominės nelygybės, būsto politikos, socialinės apsaugos sistemos trūkumų kontekste. Tačiau iš tikrųjų benamystės priežastys yra kur kas gilesnės, tai ir skaudžios vaikystės istorijos, priklausomybės, kartais – psichikos ligos, skyrybos. Taip pat kai kuriuos žmones kažkas tiesiog apgauna, kiti neturi, kur grįžti, išėję iš įkalinimo įstaigos, vaikų globos namų. Caritai Lietuvoje stengdamiesi padėti - įsteigė dienos centrus Kaune ir Vilniuje.

 

Epilepsijos Psichosocialinio Konsultavimo Centras

Gyvenimas yra sunkus ir sudėtingas. Biblija ne kartą pabrėžia, kad per daugelį vargų ir suspaudimų žmogui lemta įeitį į Dievo karalystę. Sunkumai ir kentėjimai dar sunkiau išgyvenami žmonėms su negalia. 

 

Slauga ir globa namuose, pagalba negalią turintiems asmenis

Lietuvos, kaip ir visos Europos, visuomenė sensta, darbingo amžiaus žmonės turi išlaikyti vis daugiau pensininkų. Kiekvienais metais globos ir slaugos paslaugų poreikis vis auga. Jei šiuo metu Lietuvoje kas šeštas gyventojas yra vyresnis kaip 65 metų, po kelių dešimtmečių tokio amžiaus ribą peržengs trečdalis žmonių. Ekonominės krizės fone itin išryškėjo sudėtinga vyresnio amžiaus asmenų ir juos prižiūrinčių artimųjų situacija.

 

Užsieniečių integracijos programa

Per pastaruosius 10 metų Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos išnagrinėjo daugiau nei 4 tūkst. užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį. 106 asmenims buvo suteiktas pabėgėlio statusas Lietuvos Respublikoje ir išduoti leidimai nuolat gyventi. Kiekvienais metais prieglobsčio Lietuvoje prašo vis daugiau užsieniečių, 2014 metais šis skaičius smarkiai padidėjo dėl sudėtingos padėties Ukrainoje. Caritas darbuotojų misija padėti pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams, naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečiams sėkmingai socialinei integruotis Lietuvoje.

 

Dvi didžiosios vargstančiųjų sriubos valgyklos Vilniuje ir Kaune

„Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma.“ ( Mt. 7,8)

Valgykloje apsilanko įvairūs žmonės – vieni jų yra socialiai remtini arba benamiai, kiti priklauso rizikos grupei ar yra ką tik grįžę iš įkalinimo įstaigos, tretiems – neįgaliems žmonėms – maistą į namus iš valgyklos parneša giminaičiai ar kaimynai, o dar kiti yra mažas pensijas gaunantis senuoliai. Net trečdalis besilankančių čia yra mažas pensijas gaunantys senjorai, kuriems sumokėjus mokesčius už butą bei nusipirkus vaistų, maistui pinigų beveik nebelieka.

Bausmę įkalinimo įstaigose atliekančių asmenų lankymas, grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigos integravimas

Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas - mane aprengėte, ligonis - mane aplankėte, kalinys - atėjote pas mane. (Mt 25, 34-36)

Kasmet nuosekliai augantis kalinių skaičius mums tik patvirtina, kad ši problema yra labai opi ir sunkei įveikiama. Caritai Lietuvoje stengiasi padėtį žmonėms kurie būdami įkalinimo įstaigose, dažnai neturintys net artimųjų, ieško pagalbos. Išėję iš įkalinimo įstaigų stengiasi kabintis į gyvenimą ir klumpa. Lietuvoje trijose vyskupijose teikiamos konsultacijos esamiems kaliniams ir išėjusiems iš įkalinimo įstaigų. Konsultacijos vykdomos teikiant dvasinę pagalbą, ugdant jų tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu.

Pagalba drabužiais ir daiktais

Svarbu ne tai, kiek jūs darote, svarbiausia – kiek į tai įdedate meilės ir dalijatės su kitais“, – sakydavo Motina Teresė.

Visoje Lietuvoje yra renkami drabužiai ir įvairūs daiktai, kurie kasdien yra dalinami pagalbos prašantiems. Geros valios žmonių dėka per Caritą žmonėms gali būti suteikta pagalba. Nes net ir patys mažiausi darbai nuveikti su meile – pelningiausi. 

Profesiniai, socialiniai ir darbinių įgūdžių gerinimas, amato mokymas

Nedarbas iškelia tokias opias problemas kaip neįgyta arba prarasta darbo patirtis, socialinio aktyvumo sumažėjimas, pasyvus gyvenimo būdas. Lietuvos Carito atlikto tyrimo duomenimis daugiau nei 68 proc. skurdžiai gyvenančių asmenų registruojasi į darbo biržą norėdami įsidarbinti, kelti kvalifikaciją ar dirbti viešuosius darbus. Caritas įvairių programų pagalba padeda įgyti/atkurti darbo rinkai reikalingus socialinius įgūdžius, ieškotis darbo, susitvarkyti dokumentus, spręsti kitus iškilusius socialinius klausimus.

Pagalba priklausomybes turintiems

Kiekvienas iš mūsų turi būti realia pagalba, tiems, kurie silpnesni, kuriems tos pagalbos reikia, nesmerkiant ir nekaltinant dėl padarytų klaidų „Tokia kiekvieno krikščionio priedermė – viską vertinti ir daryti Didžiojo Dievo įsakymo šviesoje“ (Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis )

Priklausomybė – tai visos šeimos liga. Net jei nuo svaigalų tampa priklausomas tik vienas šeimos narys, tai neišvengiamai veikia ir visą jo aplinką. Todėl jiems labai svarbi aplinkinių pagalba ir palaikymas. Caritas Lietuvoje vykdo projektus, kuriuose suteikiame pagalbą žmonėms su įvairiomis priklausomybėmis.

Apgyvendinimas

Namai yra žmogiškosios prasmės skleidimosi vieta, kur asmuo gali jaustis saugus, laukiamas, gerbiamas, kur juo tikima, pasitikima, tačiau gyvenime nutinka taip, kad ne visi galime patirtį šią Dievo dovaną. Caritai Lietuvoje stengiasi padėti į nelaimę pakliuvusiems, namų neturintiems. Nesvarbu suaugęs ar vaikas patekęs į laikino apgyvendinimo namus gali realizuoti savo poreikius,  darbuotojai ir savanoriai rūpinasi, globoja ir myli kiekvieną čia atėjusį. 

 

 

Jeigu manote, kad esame Jums reikalingi – kreipkitės jau dabar!!!

 

Caritas kontaktai (arki)vyskupijose

INFO DĖL COVID-19

          

Paaukok vaikams


Popiežiaus intencija 2020-04 mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai