Už saugią Lietuvą


Aukok CaritasPanevėžio vyskupijoje

Adresas: Upytės g. 3, LT-35248 Panevėžys

Tel./faksas: (45) 437371             

El. p.: paneveziocaritas@gmail.com

Puslapis internete: http://panevezys.lcn.lt/kurija_kt/caritas

Pirmininkas – J.E. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM

Direktorius – kun. Eugenijus Styra

Direktoriaus pavaduotoja – Gražina KACEVIČIENĖ

Panevėžio vyskupijos dekanatų ir parapijų Caritas grupės didžiausią dėmesį skiria šeimų, vaikų, jaunimo, vienišų senelių, kalinių globai, vaikų vasaros stovykloms. Taip pat rūpinasi stokojančiųjų maitinimu bei socialinėje atskirtyje esančiais asmenimis. Šiuo metu vyskupijos Caritas skyriai veikia 34-iose parapijose.

Veikla

Vaikų ir jaunuolių užimtumo centras. Veikia nuo 1997 m. Čia vaikai praleidžia popamokinį laiką ruošdami pamokas, dalyvaudami keramikos, dramos, dailiųjų darbelių, muzikos, sporto užsiėmimuose. Jiems organizuojami pokalbiai, diskusijos, šventės, ekskursijos, stovyklos. Vaikai ir jų šeimos individualiai konsultuojami specialistų, jie remiami materialiai.

Senelių globos namai. Vyskupijoje veikia treji parapijiniai senelių globos namai.

Labdaros valgykla. Maitinami nepasiturintys ir vargstantys Rokiškio parapijos gyventojai.

Vaikų dienos centas. Pasvalio parapijos vaikų dienos centre skurdžiai gyvenančių šeimų vaikai praleidžia popamokinį laiką ruošdami pamokas, dalyvaudami keramikos, dramos, dailiųjų darbelių, muzikos, sporto užsiėmimuose.

Geri darbai. Individualiai konsultuojami, materialiai remiami vieniši, neturintys pajamų klientai. Esant reikalui jiems tarpininkaujama ir atstovaujama.

Esamų ir buvusių kalinių globa ir reintegracija. Teikiamos individualios konsultacijos grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, jie informuojami apie socializacijos programas, padedama sutvarkyti dokumentus, tarpininkaujama, esant reikalui, remiami materialiai (perkami medikamentai, maisto produktai, higienos priemonės). Socialinė darbuotoja kartą per savaitę bendrauja su nuteistosiomis Panevėžio pataisos namuose.

Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms. Šiame projekte teikiama pagalba asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo seksualinės prievartos ir/ar įvairių prekybos žmonėmis formų: prostitucijos, prievartinio darbo, išnaudojimo nusikalstamoms veikoms, fiktyvių santuokų, elgetavimo.

Reklama

 


Raskite mus!


Šv. Tėvo intencijos 10 mėn

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija, 2016!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai