Už saugią Lietuvą


Aukok CaritasStruktūra

Caritas Internationalis yra katalikiškų šalpos organizacijų pasaulinis tinklas, priklausantis Popiežiškajai tarybai Cor Unum. Caritas Internationalis sudaro septyni regioniniai Caritas organizacijų susivienijimai. Vienas iš jų yra Europos Caritas.

Europos Caritas yra skėtinė organizacija, vienijanti 48 nacionalines Caritas organizacijas, veikiančias 44-iose Europos žemyno šalyse.

Lietuvos Caritas yra vienas iš Europos Caritas konfederacijos narių. Jis pavaldus Lietuvos Vyskupų Konferencijos Socialinių reikalų tarybai. Lietuvos Caritas vienija septynių vyskupijų Caritas organizacijas, kurios yra pavaldžios vietos vyskupams.

 

Reklama

 


Raskite mus!


Šv. Tėvo intencijos 10 mėn

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija, 2016!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai