Šviesos žemėlapis


Aukok CaritasVeiklos principai

Caritas, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi Dievo žodžiu ir Bažnyčios mokymu, ypač kai kuriais esminiais jo principais:
 
  • Caritas veiklai yra būdinga pagarba žmogaus gyvybei ir jo orumui. Pagalba teikiama visiems, nepriklausomai nuo religijos, rasės, lyties, amžiaus ar tautybės.
  • Caritas skatina artimo meilę ir savo veiklą grindžia savanorystės principais.
  • Lietuvos Caritas ir vyskupijų Caritas bendradarbiauja vadovaudamiesi autonomiškumo, bendrojo gėrio, dalyvavimo, solidarumo ir subsidiarumo principais.
 
Solidarumo principas čia suprantamas, kad Lietuvos Caritas veikia bendrai su vyskupijų Caritas pagal savitarpio pagalbos principą dėl žmonių gerovės ir dėl bendrojo visuomenės gėrio.
 
Subsidiarumo principas čia suprantamas, kad Lietuvos Caritas rūpinasi meilės tarnystės vykdymu šalies mastu ir padeda vyskupijoms rūpintis šia tarnyste vyskupijos teritorijoje. Lietuvos Caritas negali pradėti vykdyti naujos veiklos vyskupijoje be vietos vyskupo ordinaro sutikimo ir turi informuoti vyskupijos Caritas dėl jau vykdomos veiklos eigos, o vyskupijos Caritas negali inicijuoti nacionalinių projektų, nesuderinęs su Lietuvos Caritas taryba, kurią sudaro Lietuvos ir vyskupijų Caritas atstovai.
 
Lietuvos Caritas inicijuoja naujus pagalbos būdus pažeidžiamiems visuomenės nariams, siekdamas, kad ilgainiui šią veiklą perimtų vietos vyskupijos ar parapijos Caritas.
 
 

INFO DĖL COVID-19

          

Paaukok vaikams


Popiežiaus intencija 2020-04 mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai