Šviesos žemėlapis


Aukok CaritasIstorija

Caritas savo veiklą pasaulyje pradėjo XIX a. pabaigoje. Tuo metu katalikų vyskupai įvairiose šalyse ėmė burti labdara užsiimančias bendruomenes. Pirmoji Caritas organizacija pradėjo veikti Vokietijos Freiburgo mieste 1897 m. Netrukus tapo akivaizdu, kad skirtingų šalių organizacijoms būtina bendradarbiauti tarpusavyje. 1924 m. liepą Amsterdame vykusiame Eucharistiniame pasaulio kongrese buvo išrinktas tarptautinis Caritas komitetas. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui organizacijos veikla buvo sutrikdyta. Po karo, 1950 m., Romoje įvyko savaitės trukmės Caritas organizacijų atstovų iš 22 šalių susitikimas, kuriame buvo aptariama organizacijos veikla. Po susitikimo nuspręsta įkurti tarptautinę Caritas konferenciją – Caritas Internationalis.

Lietuvoje Caritas veikė nuo 1926 m. Jis siejo beveik visas katalikų švietimo ir labdaros organizacijas. Sovietų Rusijai 1940 m. okupavus Lietuvą buvo uždarytos visos katalikiškos organizacijos. Bažnyčios veikla buvo itin griežtai ribojama. Iki pat 1988 m. Caritas nevykdė jokios organizuotos veiklos. 

1988 m. rugpjūčio 26 d. slapta susitiko septynių moterų iniciatyvinė grupė, kuriai vadovavo vienuolė Albina Pajarskaitė. Susitikimo metu pasirašytas Katalikiško moterų sambūrio Caritas įkūrimo aktas.

1989 m. balandžio 15-16 dienomis Kauno sporto halėje įvyko steigiamasis Katalikiško moterų sambūrio Caritas suvažiavimas, kuriame dalyvavo 812 delegačių ir daugiau nei 3000 svečių, tarp kurių – kardinolas Vincentas Sladkevičius, iš JAV atvykęs vyskupas Paulius Baltakis, profesorius Vytautas Landsbergis, Amerikos lietuviai, svečiai iš Estijos, Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Sovietų Sąjungos, Lenkijos ir dar daugelis kitų. Šiais metais buvo atkurta organizuota Caritas veikla Lietuvoje.

Caritas komanda 1989 m. 

Caritas suvažiavimas 1989 m.

Nuo 1991 m. organizacija vadinama Lietuvos Caritas federacija (LCF). Federacijos nariais galėjo tapti ir vyrai (anksčiau pagal įstatus tegalėję būti rėmėjais). LCF prezidentu tapo vyskupas Sigitas Tamkevičius, generaline sekretore – sesuo Albina Pajarskaitė. Tais pačiais metais LCF tapo tikruoju Caritas Internationalis nariu.

1997 m. birželio 21–22 d. Kaune vykusiame Lietuvos Caritas federacijos suvažiavime patvirtintas pavadinimas Lietuvos Caritas, generaliniu direktoriumi paskirtas kunigas Robertas Grigas.

Kun. Robertas Grigas

1998 m., įvertinant lietuviškosios Caritas organizacijos pajėgumą ir įtaką visuomenėje, Lietuvoje (Kaune) buvo surengta Caritas Europa regioninė konferencija.

Caritas Europa regioninė konferencija 1998 m. 

Nuo 2002 m. iki 2013 m. Lietuvos Caritas kaip siunčiančioji ir priimančioji organizacija dalyvavo Europos Sąjungos finansuojamoje programoje „Europos savanorių tarnyba“ – t.y., siunčia lietuvius jaunuolius savanoriškam socialiniam darbui į užsienio šalis ir priima užsieniečius, pageidaujančius darbuotis Caritas projektuose Lietuvoje.

Nuo 2005 m. iki 2014 m. Lietuvos Caritas dalyvavo MIATLNA (Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims) akcijoje, aprūpindamas apie 180 tūkst. nepasiturinčiųjų.

Šiuo metu organizaciją Caritas Lietuvoje sudaro centrinė (administracinė) organizacija Lietuvos Caritas, esanti Kaune, vykdanti veiklos koordinavimo, atstovavimo ir konsultavimo funkcijas, pavaldi Lietuvos Vyskupų Konferencijai ir Kaišiadorių, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Vilkaviškio, Vilniaus vyskupijų Caritas organizacijos.

INFO DĖL COVID-19

          

Paaukok vaikams


Popiežiaus intencija 2020-04 mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai