Šviesos žemėlapis


Aukok CaritasLietuvos Caritas inicijuotos PROGRAMOS

Nuo 2017 - 05 - 01 d. Lietuvos Caritas PROGRAMŲ 
tolimesnis įgyvendinimas perduotas kitiems juridiniams asmenims:
 
Vaikų dienos centras „Vaikų stotelė“ ir pagalbos šeimai programa 
perduota Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijai
Koordinatorė – Kristina Jonėnienė, mob. tel. +370 601 14359, +370 611 95160
 
Slaugos ir globos namuose tarnyba
perduota Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijai
Koordinatorė – Jūratė Matikovienė, mob. tel. +370 676 38 333
 
     Teistų asmenų globos ir reintegracijos programa ir 
     Dienos centras atskirtyje esantiems asmenims               
     perduota Kauno arkivyskupijos Caritas
     Koordinatorė - Milita Žičkutė-Lindžienė, mob. tel. +370-646-47157
     
Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centras
perduotas Kauno arkivyskupijos Caritas
Koordinatorė – Polina Šedienė, mob. tel. + 370 646 37802
 
Pagalbos smurto, prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms programa
perduota VŠĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centrui (KOPŽI)
Vadovė - Kristina Mišinienė, mob. tel. +370 671 32147
 
 
 

INFO DĖL COVID-19

          

Paaukok vaikams


Popiežiaus Intencija 2020-05 mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai