Paaukok vaikams


Aukok CaritasStatutas

Savo veikloje Lietuvos Caritas vadovaujasi Katalikų Bažnyčios kanonų teisės kodeksu, Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartimi dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios ir Valstybės teisinių aspektų, Lietuvos Vyskupų Konferencijos priimtais nutarimais, Statutu bei atitinkamais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
 
 

Caritas Lietuvoje 30 metų


Raskite mus!


Popiežiaus intencija 2020-02 mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai