Šviesos žemėlapis


Aukok CaritasSavanorystė

„Krikščioniško gyvenimo paslaptis yra meilė. Tik meilė užpildo blogio mumyse sukurtą tuštumą“. Popiežius Pranciškus

Ar yra tekę jausti kaip nusvyra rankos ir, atrodo, apleidžia jėgos? Ar kada norėjai patirti gailestingumą ir gailestingumu dalintis su kitais? Galbūt nustebsi sužinojęs, tačiau dabar, šią akimirką, aplink tave yra labai daug žmonių, kurie jaučiasi nusivylę, apleisti ir nereikalingi. Žmonių, kurie prarado viltį dar kartą savo veide jausti šypseną.

Ar žinai, kad tu esi tas, kurio taip reikia kitiems? Taip, tavęs reikia dešimtims, o gal net šimtams įvairaus amžiaus ir likimo žmonių, prie kurių gerovės gali prisidėti tiesiogiai. Ar žinai, kad skirdamas šiek tiek savo gyvenimo laiko, kažkam gali dovanoti visą gyvenimą? Skamba kaip kvietimas padaryti kažką didelio ir be galo svarbaus? Tikrai taip!  

Būti laimingu reiškia meile dalintis su kitais. Caritas Lietuvoje Tau siūlo patirti gyvenimo nuotykį!

Be jokios abejonės, savo vietą mūsų komandoje atrasi ir Tu. Bendraminčių kompanija, įvairūs mokymai, prasmingai praleistas laikas ir tas neapsakomas jausmas, kuomet gali sau pasakyti: - „šiandien padariau kažką labai svarbaus“!

Caritas Lietuvoje vienija daugiau nei 4000 savanorių, kurie padeda skurdžiai gyvenančioms šeimoms, gatvės vaikams, jaunimui, benamiams, vienišiems ir ligotiems senoliams, smurtą ir išnaudojimą patiriančioms moterims ir kitiems žmonėms, kuriuos kamuoja sunkūs dvasiniai ir materialiniai nepritekliai.

Šiais, popiežiaus Pranciškaus paskelbtais gailestingumo metais, kaip niekada patartina atlikti septynis gerus darbus kūnui ir sielai. Tai ne tik suteikia dvasinę darną ir ramybę mums, bet ir atneša gėrį esantiems šalia. Lietuvos Caritas padės jums padėti kitiems!

Septyni gailestingumo darbai sielai

1. Abejojančiam patarti. 2. Nemokantį pamokyti. 3. Pikta darantį sudrausti. 4. Nuliūdusį paguosti. 5. Įžeidimus atleisti. 6. Nuoskaudas nukęsti. 7. Melstis už gyvus ir mirusius.

Septyni gailestingumo darbai kūnui 

1. Išalkusį pavalgydinti. 2. Ištroškusį pagirdyti. 3. Vargšą aprengti. 4. Keleivį priglausti. 5. Ligonį aplankyti. 6. Kalinį sušelpti. 7. Mirusį palaidoti.

 

Norėdami savanoriauti, galite kreiptis į savo parapiją arba į regioninius Caritas centrus:

Vilniaus arkivyskupijos Caritas - el.p. info@vilnius.caritas.lt 

Kauno arkivyskupijos Caritas - el.p. caritas@kc.lcn.lt

Telšių vyskupijos Caritas -  el.p. telsiucaritas@gmail.com

Šiaulių vyskupijos Caritas - el.p. siauliuvc@gmail.com

Panevėžio vyskupijos Caritas - el.p. paneveziocaritas@gmail.com

Vilkaviškio vyskupijos Caritas - el.p.caritas@vk.lcn.lt

Kaišiadorių vyskupijos Caritas - el.p. caritas@ks.lcn.lt 

 

Norėdami gauti informacija apie savanorystę ir jos galmybes kituose miestuose ar vietovėse kreipkitės el. paštu : info@caritas.lt

 

 

                                   

INFO DĖL COVID-19

          

Paaukok vaikams


Popiežiaus Intencija 2020-05 mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai