Paaukok vaikams


Aukok CaritasStruktūra

Lietuvos Caritas yra Lietuvos Vyskupų Konferencijos įsteigtas viešasis juridinis asmuo. Tai bendruomenė apimanti visas Caritas struktūras Lietuvoje. 

Taip pat Lietuvos Caritas yra Caritas Internationalis konfederacijos ir regiono Caritas Europa organizacijų narys. 

Caritas Internationalis yra katalikiškų šalpos organizacijų pasaulinis tinklas, priklausantis Popiežiškajai tarybai Cor Unum. Caritas Internationalis sudaro septyni regioniniai Caritas organizacijų susivienijimai. Vienas iš jų yra Europos Caritas.

Europos Caritas yra skėtinė organizacija, vienijanti 49 nacionalines Caritas organizacijas, veikiančias 46-iose Europos žemyno šalyse.

Lietuvos Caritas yra vienas iš Europos Caritas konfederacijos narių. Jis pavaldus Lietuvos Vyskupų Konferencijos Socialinių reikalų tarybai. Lietuvos Caritas vienija septynių vyskupijų Caritas organizacijas, kurios yra pavaldžios vietos vyskupams.

 

Caritas Lietuvoje 30 metų


Raskite mus!


Popiežiaus intencija gruodžio mėnesiui

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai